Behöver du extra stöd?

Vi vill att du ska lyckas med dina studier. Behöver du extra stöd, tillfälligt eller under hela din studietid, så ska du berätta det för oss.

Vårt extra stöd, som också kallas specialpedagogiskt stöd, utgår från det du behöver. Ibland behövs undervisning i mindre grupp eller enskilt. Ibland behövs några timmars extra stöd per vecka, och ibland behöver man stöd hela tiden. Det viktigaste är att du berättar för oss om du behöver extra stöd.

Specialpedagoger

Specialpedagogerna kan hjälpa dig att hitta en studieteknik som fungerar för dig. Rätt verktyg och sätt att som gör att du kan koncentrera dig är oftast det som saknas när studierna går trögt.

Vi erbjuder:

 • Enskilt samtal och kartläggning av läs,- skriv och räkneförmågan samt uttal och svenska som andraspråk.
 • Kontinuerlig antagning.
 • Enskild undervisning eller i liten grupp.
 • Material, träningsprogram på datorn och pedagogiska metoder är anpassade efter elevens behov.
 • Studier från någon timme per vecka upp till heltid.
 • Möjlighet att komplettera studier av andra kurser på Komvux.

Gymnasiestuga/Studiehall – extra stöd utanför lektionstid

Vissa kurser erbjuder så kallad Gymnasiestuga/Studiehall. Där får du extra stöd och handledning av lärare utöver din lektionstid. Perfekt för dig som tycker det svårt att fixa läxorna på kvällen hemma. Alla våra elever som läser dessa kurser på gymnasienivå eller grundläggande nivå är välkomna. Även du som läser på distans.

Studiehall gymnasiekurser Navigator Sundsvall:

 • Matematik Måndag 8:15-11:15 i sal 3042
 • Matematik Tisdag 15:15-16:45 sal 3042
 • Matematik Torsdag 15:15-16:45 sal 3042
 • Historia Tisdag 14:00 – 15:45 sal 3144
 • Engelska 5 Onsdag 15:30-17:00 sal 3144
 • Engelska 6 Onsdag 15:30-16:30 sal 2045
 • Samhällskunskap Onsdag 15:30-17:00 sal 3144
 • Religion, Psykologi Onsdag 15:30- 17:00 sal 3074
 • Svenska Onsdag 15:30- 16:45 sal 3066

Studiehall grundläggande kurser Navigator Sundsvall:

Sal 4009

 • Matematik Måndag 9:00-16:00. Tisdag 9:00-16:00. Onsdag 9:00-12:00. Torsdag 9:00-16:00. Fredag 9:00-12:00.
 • Engelska Måndag 9:00-16:00. Tisdag 9:00-16:00. Torsdag 9:00-16:00. Fredag 9:00-12:00.
 • Svenska Måndag 9:00-12:00. Onsdag 9:00-12:00. Torsdag 9:00-14:30. Fredag 9:00-12:00.
 • Svenska som andraspråk Måndag 9:00-16:00. Tisdag 9:00-16:00. Onsdag 9:00-12:00. Torsdag 9:00-12:00, 14:30-16:00. Fredag 9:00-12:00.
 • SO Måndag 9:00-16:00. Onsdag 9:00-12:00. Torsdag 13:00-16:00. Fredag 9:00-12:00.

Studiehallen är stängd onsdag 18 oktober och torsdag 2 november!

 

Dyskalkyli och dyslexi, vad är det?

Dyskalkyli betyder att du har svårt att tolka siffror och räkna. Siffror förväxlas, felvänds eller roteras. Du glömmer lätt hur du ska löst en matteuppgift. Exempelvis så kan du räkna uppgiften ena stunden men klarar det inte alls efter 5 minuter eller nästa dag.

 • Räknar du på fingrarna?
 • Har du svårt att lära dig klockan?
 • Har du svårt att snabbt avgöra olika tals värde?
 • Har du svårt att hantera pengar och pengars värde?
 • Räknar du långsammare än andra?
 • Har du problem att lära dig multiplikationstabellerna?

 

Vid dyslexi har du svårt att lära dig läsa, stava och förstå en skriven text. Oftast så har man svårt att hinna med att läsa textremsan på tv och att följa ”tråden” i en längre text.

 • Läser du långsamt?
 • Har du svårt att stava?
 • Förväxlar du bokstäverna b-d, b-p eller t-d?
 • Kastar du om och tappar bokstäver?
 • Har du svårt att hinna läsa textremsan på TV?
 • Har du svårt att komma ihåg vad du läser?

Känner du igen dig? – Berätta det för din lärare!

 

Vill du veta mer?

 

Sidansvarig
Annette Gradin