Studier via Hermods

Studerar du via Hermods finns din distansutbildning tillgänglig dygnet runt.
Via Hermods webbaserade utbildningsplattform Novo , har du personlig kontakt med lärare, handledare och andra kursdeltagare. I Novo hittar du studieguider, testa dig själv-uppgifter, prov, ljud- och videoklipp samt uppdrag. En lärare rättar alla dina uppdrag (inlämningsuppgifter) och svarar på frågor du har under utbildningen

Elevportal: http://novostart.hermods.se/
Support per e-post:   support@hermods.se
Support per telefon:   010-142 10 00
Litteraturlista: http://novostart.hermods.se/index.php/kurslitteratur

 

Sidansvarig
Anna-Lena Lindholm