Vuxenutbildning
 • Hem
 • Kurs
 • Barn och fritid i Sundsvall

Barn och fritid i Sundsvall

Nu är ansökan öppen för eventuella restplatser med start  4 september.
Antagning kommer att göras väldigt sent, i andra halvan av augusti. Vilket innebär att du kommer att få besked nära kursstart om du blir antagen. 

Utbildningen ger goda kunskaper för yrken inom förskola, skola och fritidsverksamhet samt andra människonära yrken. Kurserna tar upp en människas uteckling, livsvillkor och lärande i ett vitt perspektiv. Pedagogiska teorier om lärande och att omsätta dessa terorier i verkligheten går som en röd tråd genom kurserna. Delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd.

Utbildningstid: ca 12 månader

Yrkesinriktade utbildningar Dagtid 1200 poäng Gymnasienivå Sundsvall

Kursstarter

Startdatum Sökbar från Sökbar till Beskrivning
Det finns för närvarande inga aktuella startdatum för denna kurs.

Kursinfo

Poäng: 1200

Studieform: Dagtid

Skolform: GY

Förkunskap:

För att vara behörig att söka ska du ha grundläggande behörighet för gymnasiet.

Inkluderade kurser:

 • Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammet GYARBF
 • Hälsopedagogik HALHAL0
 • Naturguidning 1 NAGNAT01
 • Barns lärande och växande PEDBAS0
 • Kommunikation PEDKOU0
 • Lärande och utveckling PEDLÄR0
 • Människors miljöer PEDMÄI0
 • Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
 • Pedagogiskt arbete PEGPEA0
 • Skapande verksamhet PEGSKP0
 • Specialpedagogik 1 SPCSPE01

Kursstarter

StartdatumSökbar tillOrt