Vuxenutbildning
 • Hem
 • Kurs
 • Barn och fritid validering i Sundsvall

Barn och fritid validering i Sundsvall

Endast fåtalet platser med start i höst!
För dig som har yrkeserfarenhet minst 2 år. 
Ska styrkas med tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg där det framgår antal dagar och timmar samt period du arbetat, och ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdagen.

Det kan vara arbete i barnomsorg, fritidsverksamhet, assistent i skola/omsorg eller arbete i föreningslivet. 

Studierna pågår både på skolan och på din arbetsplats. Första veckan är heltidsstudier med introduktion, kartläggning av din erfarenhet då vi gör en individuell studieplan för dig. Därefter träffas gruppen två dagar per månad för föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Mellan lektionsdagarna har du regelbundna träffar med din mentor.

Du läser litteratur och gör uppgifter som ofta är praktiska övningar som du kan genomföra på din arbetsplats. Du behöver en handledare på arbetsplatsen som kan hjälpa din mentor att bedöma dina kunskaper och de uppgifter som du gör i din egen verksamhet.

I möten med din mentor, med andra elever och med handledare på din arbetsplats kommer du att få möjlighet att synliggöra dina kunskaper och erfarenheter som du fått genom arbete inom yrket. I denna utbildningsform finns möjlighet att kombinera arbete med studierna och att individualisera din studietakt.

Yrkesinriktade utbildningar Dagtid 1200 poäng Gymnasienivå Sundsvall

Kursstarter

Startdatum Sökbar från Sökbar till Beskrivning
Det finns för närvarande inga aktuella startdatum för denna kurs.

Kursinfo

Poäng: 1200

Studieform: Dagtid

Skolform: GY

Förkunskap:

För att vara behörig att söka ska du ha grundläggande behörighet för gymnasiet.
Minst 2 års heltids arbetslivserfarenhet eller motsvarande inom yrkesområdet krävs. Detta ska styrkas med tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg där det framgår antal dagar och timmar samt period du arbetat, och ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdagen. 

 

Inkluderade kurser:

 • Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammet GYARBF
 • Hälsopedagogik HALHAL0
 • Naturguidning 1 NAGNAT01
 • Barns lärande och växande PEDBAS0
 • Kommunikation PEDKOU0
 • Lärande och utveckling PEDLÄR0
 • Människors miljöer PEDMÄI0
 • Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
 • Pedagogiskt arbete PEGPEA0
 • Skapande verksamhet PEGSKP0
 • Specialpedagogik 1 SPCSPE01

Kursstarter

StartdatumSökbar tillOrt