Sfi, Svenska för invandrare

För dig som är över 16 år och saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Sfi ska ge dig de kunskaper i svenska språket som du behöver för att kunna arbeta och fungera i samhället. Du får lära dig att både tala och skriva på svenska.

Sfi anpassas efter just dina behov

Kursen anpassas efter dig och just dina behov. Om du till exempel är van att studera kan du lära dig svenska fortare än om du inte är van att studera. För att veta vad just du behöver gör vi en kartläggning av dina behov.

Kartläggning och placering

Innan du börjar din utbildning i svenska får du träffa en pedagog för ett kartläggningssamtal. Under samtalet får du visa dina aktuella färdigheter i det svenska språket. Det betyder att du får visa vad du kan just nu när det gäller att prata, läsa, hur mycket du förstår utifrån muntliga frågor och text och du får också göra en diktamen och eventuellt skriva en liten text. Det kan också förekomma några frågor om grammatik

Utifrån studiebakgrund, nuvarande kunskaper och förutsättningar för fortsatta studier gör pedagogen en bedömning om vilken studieväg du placeras i. Därefter får du en kallelse till start.

Sfi i olika steg

Svenska för invandrare ges i tre olika steg. Steg 1 är för dig som helt saknar skolvana eller har en mycket kort studiebakgrund. Studierna går ofta i en lite långsammare takt så alla får tid att lära sig. Steg 2 och 3 är för dig som har kunskaper motsvarande grundskola från ditt hemland. Studierna går i ett lite högre tempo och förutsätter därför viss skolvana hos dig som elev. Utbildningen startar på en språklig nybörjarnivå.

Sfi-utbildningens uppbyggnad

Ansöka till Sfi

För att göra en ansökan till svenska för invandrare vänder du dig till en av våra kontaktpersoner. De hjälper dig sedan vidare med eventuellt språktest och studieplan. Till Sfi i Timrå söker du via ansökningsblankett.

Ansökningsblankett Sfi Timrå

Kombinera Sfi med praktik, jobb eller studier

Att studera svenska för invandrare ska också innebära ett samarbete med arbetsförmedlingen där du som elev får möjlighet att öva på språket i jobbmiljö. Det kan även innebära att du kommer i kontakt med arbetslivet genom eventuell praktik.

Sidansvarig
Tove Palin