Månadsarkiv: juni 2019

  • Högsta betyg efter granskning

    I våras granskade Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Mitt’s utbildning Barnspecialistundersköterska för att se om den når upp till myndighetens strängt fastställda kvalitetskriterier. De fyra granskningsområdena var: Ledningsgruppen, Lärande, Lärande i arbete (LIA) och Kvalitetsarbete. – Och utbildningen bedömdes ha ?Mycket hög kvalitet?. Alltså högsta betyg! Grattis till vår superduktiga utbildningsledare Annette Hultén Fd Nylander och ett stort tack […]

    • 19 juni 2019 09:37