Är du 25-56 år, arbetslös och har lite utbildning?

  • 22 augusti 2017 15:47
  • Publicerat av: Markus Lundmark

Då kanske studiestartsstöd kan vara något för dig!

Studiestartsstöd är för arbetslösa med kort tidigare utbildning och som är i stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå.

Bidraget är högre än det vanliga bidraget och ligger på 8 512 kronor för fyra veckor vid heltidsstudier. Studerande som har vårdnaden om barn kan även få tilläggsbidrag på samma sätt som de som har studiemedel.

 

För att ha rätt till studiestartsstöd ska personen

  • vara 25- 56 år (rätten till studiestartsstöd gäller från och med året personen fyller 25 till och med året hen fyller 56)
  • vara arbetslös och ha varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader
  • ha en kort tidigare utbildning
  • inte ha haft studiestöd under de senaste 3 åren
  • ha skött sina återkrav om man har sådana sedan tidigare

Kommunen gör alltid en individuell prövning av om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet utifrån din ålder, tidigare utbildning och behov av utbildning.

Läs mer om studiestartsstöd

 

Hur ansöker jag?

Om du är intresserad av studiestartsstödet kan du kontakta Studie- och yrkesvägledningen på Vuxenutbildningen,

Studie- och yrkesvägledningen