Elev på distansutbildning

När du läser på distans fungerar det lite olika beroende på vilken som är din utbildningsanordnare. Gemensamt för dem alla tre är att du får inloggningsuppgifter via e-post. Det är också din utbildningsanordnare som du kontaktar om du har några frågor kring din utbildning eller behöver hjälp med till exempel inloggning.

Utbildningsanordnare

Om du vill förlänga kurs eller ändra studietakt

Om du ändrar studietakt eller förlänger en kurs så påverkar det ditt studiemedel, både bidragsdelen och låndedelen. Har du frågor om det ska du kontakta CSN.

CSN (Centrala studiestödsnämnden)

Sidansvarig