Elev på distansutbildning

När du läser på distans fungerar det lite olika beroende på vilken som är din utbildningsanordnare. Gemensamt för dem alla tre är att du får inloggningsuppgifter via e-post. Det är också din utbildningsanordnare som du kontaktar om du har några frågor kring din utbildning eller behöver hjälp med till exempel inloggning.

Utbildningsanordnare

Om du vill förlänga kurs eller ändra studietakt

Använd våra blanketter för att förlänga eller ändra studietakt på din kurs. Kom ihåg att denna måste var inlämnad till oss senast 2 veckor innan kursslut.

Om du ändrar studietakt eller förlänger en kurs så påverkar det ditt studiemedel, både bidragsdelen och lånedelen. Har du frågor om det ska du kontakta CSN.

Sidansvarig
Annette Gradin