Studier via MiROi

Elevportal Exlearn

All distansutbildning sker via lärplattformen Exlearn. Via ditt personliga konto på Exlearn får du åtkomst till dina kurser, instruktioner, timplaner, läroplaner, chatforum och online-klassrum.

Online-klassrum

Via onlineklassrummet kan du ta del av lärarens undervisning, se filmer, göra uppgifter och ställa frågor i realtid. Online-klassrummet ger dig möjlighet att interagera med läraren och ta del av viktig kunskap men också att bekanta dig med andra elever runt om i landet som är inskrivna på kursen. Det är som i ett riktigt klassrum, bara det att du inte befinner dig på fysisk plats.

Flippat klassrum

Miroi arbetar bland annat enligt metoden ”flippat klassrum” i betydelsen ”omvänt” eller ”upp-och-nedvänt” klassrum. Istället för hemuppgifter efter en lektion i online-klassrummet, får du som elev utföra uppgifter som rör ämnet innan lektionen. Kanske får du se en film, svara på frågor, läsa en text. Omvänd ordning alltså, för att du ska få ut så mycket som möjligt av din tid hos Miroi.

Provtillfällen och laborationer

Oavsett om du läser på distans, sker alla provskrivningar i en fysisk lokal som övervakas av provvakt. För att skriva prov måste du identifiera dig med id-kort eller annan giltig identitetshandling.

Om du läser en kurs eller flera med laborativa inslag, utförs även dessa i en fysisk lokal under lärarens uppsikt och handledning.

Kontakta MiROi

Miroi växel:

Tel: 010-788 00 39
Öppettider: 13.00-15.00

Epost: vux@miroi.se

 

Sidansvarig
Annette Gradin