Studier via Nti

Ledstjärnan för NTI-skolans digitala elevrum är enkelhet och du har en lärobok som röd tråd genom distansstudierna. Du visar att du är aktiv i dina distansstudier genom att varje vecka gå in i dina kurser i det digitala elevrummet via internet. Du gör betygsgrundande uppgifter enligt anvisningarna du följer varje vecka. Din lärare ger dig utförlig respons på varje uppgift så att du vet hur du ligger till under kursens gång. Muntliga betygsgrundande uppgifter gör du på telefon,Skype eller motsvarande. Varje vardag är din personliga lärare tillgänglig både via telefon och webben. Lärarkontakten är alltid individuell, något som många beskriver som den största fördelen med att läsa på distans på NTI-skolan.

Elevportal: https://studier.nti.se/
Support per e-post:   elevsupport@nti.se
Support per telefon:   08-506 375 84
Litteraturlista: https://studier.nti.se/literatureList.php
Sidansvarig
Annette Gradin