Elev på Lärvux

När vi har fått in Din ansökan kontaktar vi Dig och bjuder in till ett personligt möte. På mötet går vi igenom Dina önskemål och Ditt val av kurs. Vi informerar om kursens innehåll och längd.

Vi utgår från behov, förutsättningar och tidigare erfarenheter.

Om du inte kan komma till skolan

Om du exempelvis blir sjuk och inte kan komma till skolan så ring till din lärare och berätta det.