Elev på Sfi

Behöver du vara ledig eller kan du inte komma till skolan?

Din lärare kan bevilja ledighet max fem dagar. Om du vill vara ledig längre än 5 dagar så måste du lämna in en ledighetsansökan till rektor senast tre veckor innan. Ledighetsansökan finns på skolan.

Om du inte kan komma till skolan är det viktigt att du talar om det, annars riskerar du att bli avskriven från kursen. Det betyder att rektor avbryter dina studier och din studieplats erbjuds till någon annan. Då måste du göra en ny ansökan till nästa kursstart, om du vill fortsätta studera. Fråga din lärare om du har frågor om ledighet och frånvaro.

Du ska känna dig trygg, välkommen och respekterad i skolan

Därför har vi nolltolerans mot all kränkande behandling. Det betyder att ingen ska känna sig diskriminerad på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Självklart är vår skola drogfri. Det betyder att ingen på skolan får vara påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger.

Fusk är inte tillåtet. Det räknas som fusk om du kopierar någon annans svar och texter för att sedan lämna in dem som dina egna. Det gäller även om du kopierar från internet.

Efter varje avslutad kurs får du betyg eller intyg

Godkända betyg är A-E. Om du får F så är du inte godkänd på kursen. Du kan ändå få intyg på det du hunnit lära dig. För att läsa vidare på Komvux så behöver du kunskaper motsvarande godkänt betyg på kurs D.