Prov, bedömning, betyg eller intyg

Nationella prov

I slutet av en kurs gör du ett nationellt prov. Det nationella provet är inget examensprov. Det du visar i klassrummet, alla uppgifter du får av din lärare att göra, andra prov samt det nationella provet, hjälper läraren att bedöma om du uppnår målen för kursen eller inte. Allt detta utgör grunden för det betyg du får i en kurs.

Betyg och bedömning

Vid en kurs slut, efter genomfört nationellt prov, bedömer läraren dina kunskaper i svenska språket gentemot målen. Du får då ett betyg A-F, där A är det högsta betyget och F betyder att du inte fått godkänt på kursen. Om du inte fått godkänt kan du inte gå vidare till nästa kurs.

Intyg

Om du inte vill ha ett betyg när du slutar en kurs så kan du få ett intyg istället. I intyget beskrivs dina färdigheter mot de olika kunskapsmålen. Om du flyttar till en annan kommun och ska fortsätta dina studier där kan du också få ett intyg.