Sjukfrånvaro och ledighet

Om du inte kan komma till skolan så måste du anmäla detta till oss. Gör så här:

 

Grundläggande och gymnasiala kurser (ej distans):

Anmäl frånvaro via ditt studerandekonto.

Svenska för invandrare, Sfi:

Skicka ett sms till telefonnummer: 073-280 74 01.

Yrkesutbildningar eller annan utbildningsanordnare:

Kontakta din lärare eller skolan.

 

Kom ihåg att:

  • Vård av barn anmäler du till skolan och till CSN.
  • Vid sjukdom ska du kontakta både skolan och Försäkringskassan. Försäkringskassan rapporterar till CSN.
  • Från och med den sjunde (7) sjukdagen krävs läkarintyg som du lämnar till skolan. Från och med den fjortonde (14) sjukdagen ska du även lämna läkarintyg till Försäkringskassan.
  • Om du arbetar vid sidan av studierna ska du kontakta Föräkringskassan, inte CSN. Du kan få rätt till tillfällig föräldrapenning.

Du kan både sjuk- och friskanmäla dig på Försäkringskassans webbplats.

 

Rutiner för ledighet

Om du har tänkt vara borta från skolan högst en vecka kan du komma överens med din lärare om detta.

Om du har tänkt vara borta från skolan mer än en vecka ska du ansöka om ledighet hos rektor. Ledighet kan sökas för högst tre veckor. Ledighet ges endast för speciella skäl. Det görs på en särskild ledighetsblankett som ska lämnas in till rektor senast två veckor före ledigheten, annars beviljas ledigheten inte. Ledighetsblanketten finns på din skola.

Om du har ekonomiskt stöd hos Arbetsförmedlingen eller Socialförvaltningen måste du prata med din handläggare där om din ersättning under ledigheten. Skolan kan inte bestämma om ekonomisk ersättning.

Vid planerad frånvaro mer än tre veckor hänvisas du att göra studieavbrott. Du måste komma överens med läraren om detta. Du kan sedan efter beslut av rektor påbörja utbildningen igen, om det finns särskilda skäl till avbrottet. Särskilda skäl såsom arbete, yrkesutbildning, föräldraledighet, längre sjukskrivning och liknande.