Sjukfrånvaro och ledighet

Anmäl frånvaro:

Komvux Sundsvall:

Anmäl frånvaro via ditt studerandekonto.

Sfi Sundsvall:

Skicka ett sms till telefonnummer: 073-280 74 01.

Komvux Timrå:

Kontakta din lärare.

Sfi Timrå:

Telefon: 060-16 35 51.

Annan utbildningsanordnare:

Kontakta din lärare eller skolan.

Vård av barn (tillfällig föräldrapenning)

Vård av barn anmäler du till skolan och till CSN. Från och med den sjunde (7) sjukdagen krävs läkarintyg som du lämnar till skolan.

Om du arbetar vid sidan av studierna ska du kontakta Föräkringskassan, inte CSN. Du kan få rätt till tillfällig föräldrapenning.

Vid sjukdom ska du kontakta både skolan och Försäkringskassan

Försäkringskassan rapporterar till CSN.

Från och med den sjunde (7) sjukdagen krävs läkarintyg

Lämna en kopia på ditt sjukintyg till skolan. Från och med den fjortonde (14) sjukdagen ska du även lämna läkarintyg till Försäkringskassan.

Du kan både sjuk- och friskanmäla dig på Försäkringskassans webbplats.

Rutiner för ledighet

Om du har tänkt vara borta från skolan högst en vecka kan du komma överens med din lärare om detta.

Om du har tänkt vara borta från skolan mer än en vecka ska du ansöka om ledighet hos rektor. Ledighet kan sökas för högst tre veckor. Ledighet ges endast för speciella skäl. Det görs på en särskild ledighetsblankett som ska lämnas in till rektor senast två veckor före ledigheten, annars beviljas ledigheten inte. Ledighetsblanketten finns på din skola.

Om du har ekonomiskt stöd hos Arbetsförmedlingen eller Socialförvaltningen måste du prata med din handläggare där om din ersättning under ledigheten. Skolan kan inte bestämma om ekonomisk ersättning.

Vid planerad frånvaro mer än tre veckor hänvisas du att göra studieavbrott. Du måste komma överens med läraren om detta. Du kan sedan efter beslut av rektor påbörja utbildningen igen, om det finns särskilda skäl till avbrottet. Särskilda skäl såsom arbete, yrkesutbildning, föräldraledighet, längre sjukskrivning och liknande.

Sidansvarig
Anna-Lena Lindholm