Klagomål och synpunkter på Vuxenutbildningen

Dina klagomål/synpunkter är viktiga för oss. De hjälper oss att hela tiden bli bättre. Sundsvalls kommun har genom en politisk nämnd huvudansvaret för Vuxenutbildningen.

Du kan lämna klagomål och synpunkter anonymt via Synpunkt Sundsvall, men lämnar du namn och telefonnummer eller e-postadress så kontaktar vi dig inom 7 arbetsdagar.

Gör så här

Använd länken: Synpunkt Sundsvall

Eller så kan du:

  1. Kontakta personal på Vuxenutbildningen via samtal, telefon eller e-post.
  2. Om inte det löser problemet, kan du vända dig till rektor via telefon eller e-post.
  3. Är du inte nöjd med hur klagomålet/synpunkten hanterats kan du kontakta Vuxenutbildningens skolchef via telefon eller e-post.

Våra kontaktuppgifter

Detta händer med ditt klagomål eller din synpunkt

  1. Klagomålet/synpunkten registreras/diarieförs och blir en allmän handling och hanteras enligt reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR.
  2. Rektor/skolchef bestämmer vem som ska undersöka klagomålet/synpunkten.
  3. Kontakt tas med den som lämnat klagomålet eller synpunkten.

Behandling av dina personuppgifter

Läs hur Sundsvalls kommun behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter i Sundsvalls kommun

Vem kan läsa ditt klagomål eller din synpunkt?

Det är viktigt att veta att det du skriver till kommunen är allmän handling som kan begäras ut och bli offentlig. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.

Har du frågor om klagomålshanteringen?

Kontakta rektor eller skolchef så svarar de på dina frågor.

Kontaktuppgifter till rektor och skolchef

Inte nöjd?

Är du inte nöjd med kommunens hantering av ditt klagomål eller din synpunkt  kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Skolinspektionen

 

 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin