Lämna synpunkter på våra verksamheter

Dina synpunkter, förslag och klagomål är viktiga för oss. När du talar om vad du tycker, hjälper du oss att bli bättre.

Så här kan du lämna synpunkter och klagomål:
A) Till berörd personal
B) Till rektor/chef
C) Genom Synpunkt Sundsvall

Vår erfarenhet är att ett personligt samtal ger bäst förutsättningar att lösa den uppkomna situationen. Vid synpunkter och klagomål angående till exempel utbildningar och undervisning vänder du dig med fördel till studie- och yrkesvägledare eller till din lärare. Om du inte blir nöjd med det svar du får så kan du kontakta rektor, annan chef eller använda Synpunkt Sundsvall.

Kommunens synpunktshantering på internet kan du alltid använda dig av om du har synpunkter eller klagomål. Detta gäller också om du inte är nöjd med de svar du fått vid ett personligt samtal. Om du använder Synpunkt Sundsvall  kommer din synpunkt eller klagomål att behandlas och besvaras av rätt person i organisationen.

Synpunkt Sundsvall

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin