Du som studerar inom kommunal vuxenutbildning är olycksfallsförsäkrad

Försäkringen gäller dig som studerar på Komvux, upphandlad yrkesutbildning, Svenska för invandrare (Sfi), Lärvux, Yrkeshögskolan och dig som studerar på distans.

Olycksfallsförsäkringen gäller vid olycksfall till och från skolan och under skoltid. Den gäller också under verksamhetsförlagd utbildning (Apu) och annan praktik.

Sundsvalls kommun har avtal med försäkringsbolaget Svenska Kommun Försäkrings AB.

 

 

 

Har något hänt som du vill anmäla?

Gör så här:

 

  1. Gå in på http://sundsvall.se/kommun-och-politik/olyckor-och-kriser/forsakringar/ och följ instruktionerna.
  2. Behöver du hjälp att fylla i formuläret kontaktar du socialrådgivare på vuxenutbildningen.

 

 

 

Sidansvarig
Julia Jonsson