Du som studerar inom kommunal vuxenutbildning är olycksfallsförsäkrad

Försäkringen gäller dig som studerar på Komvux, upphandlad yrkesutbildning, Svenska för invandrare (Sfi), Lärvux, Yrkeshögskolan och du som studerar på distans.

Olycksfallsförsäkringen gäller vid olycksfall till och från skolan och under skoltid. Den gäller också under verksamhetsförlagd utbildning (Apu) och annan praktik.

Sundsvalls kommun har avtal med försäkringsbolaget Protector. Timrå kommun har avtal med försäkringsbolaget Folksam.

 

Så här gör du en anmälan

 

Din hemkommun är Sundsvall:

  1. Ta kontakt med Socialrådgivare och kurator.
  2. Gå in på http://sundsvall.se/kommun-och-politik/olyckor-och-kriser/forsakringar/ och följ instruktionerna.
  3. Lämna en kopia på din anmälan till socialrådgivare/kurator

 

Din hemkommun är Timrå:

  1. Ta kontakt med Socialrådgivare och kurator.
  2. Gör skadeanmälan via https://www.folksam.se/anmal-skada.
  3. Lämna en kopia på din anmälan till socialrådgivare/kurator
Sidansvarig
Annette Gradin