Fler utemiljöer blir rökfria den 1 juli 2019

 • 1 juli 2019 10:10
 • Publicerat av: Annette Gradin

Från och med den 1 juli råder rökförbud på flera platser i utomhusmiljön. Regeringen vill minska svenskarnas bruk av tobak för att nå målet om ett rökfritt samhälle till 2025. Ett av syftena med lagändringen är också att allmänna platser ska bli mer tillgängliga alla, särskilt för barn och personer med allergier.

Därför är det från och med 1 juli 2019 förbjudet att röka:

 • Vid entréer till lokaler som omfattas av rökförbud. Exempelvis skolor, restauranger, kyrkor, detaljhandel, järnvägsstationer och vårdcentraler.
 • På perronger, busshållplatser, taxizoner och andra områden i anslutning till färdmedel, så som biljettområden och gångbanor.
 • På uteserveringar och områden utanför restauranger och caféer.
 • I inhägnande platser utomhus som huvudsaken är avsedda för idrottsutövning, exempelvis fotbollsplaner.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Förbudet gäller:

 • Cigaretter.
 • Rulltobak.
 • Tobak för vattenpipa.
 • Andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak.
 • Rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak.
 • E-cigaretter och påfyllningsbehållare.
 • Örtprodukter för rökning.
 • Vattenpipor.
 • ”Njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak”. Hit räknas t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin.

 

Här kan du läsa mer om den nya tobakslagen:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.sundsvall.se