Högsta betyg efter granskning

  • 19 juni 2019 09:37
  • Publicerat av: Annette Gradin

I våras granskade Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Mitt’s utbildning Barnspecialistundersköterska för att se om den når upp till myndighetens strängt fastställda kvalitetskriterier. De fyra granskningsområdena var: Ledningsgruppen, Lärande, Lärande i arbete (LIA) och Kvalitetsarbete.

– Och utbildningen bedömdes ha ?Mycket hög kvalitet?. Alltså högsta betyg!

Grattis till vår superduktiga utbildningsledare Annette Hultén Fd Nylander och ett stort tack till ledningsgruppen för ert fina engagemang samt alla LIA-handledare ute på arbetsplatser runt om i Sverige.

 

Bild: Examen med Barnspecialistundersköterskor 2019