Program: Entrepreneurship Education at School.

Deltagare: Tobias Olsson, Nathalie Norlin, Christine Hedin, Kjell Andersson och Jennie Sjögren

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsammans med kamrater från Rumänien, Grekland, Italien och Frankrike har vi under 5 dagar fått givande föreläsningar, deltagit i rollspel, gjort studiebesök och deltagit i workshops samt lärt om ny digitala verktyg och plattformar.

Vi har deltagit i föreläsning kring EU: nyckelkompetenser och ”Life long Learning skills”. Vi har lärt om ”the European Schoolnet” och fick ta del av och analysera ESCOs lista på kompetenser och färdigheter som behövs i en framtid. Inte mindre än 13485 färdigheter och kompetenser har man kunnat identifiera. EU kommissionen har tagit fram 5 områden och 21 kompetenser kring digital kompetens som den moderna människan måste kunna hantera i vår samtid för att inte hamna i ett digitalt utanförskap.

 

Rapport Bryssel 2018-12-08

 

 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin