Anneli-LindbergAnneli Lindberg

Specialpedagog/lärare. 1,5 år som anställd.

Varför skulle du rekommendera Vuxenutbildning Sundsvall Timrå som arbetsplats?

Vuxenutbildningen i Timrå är den lilla arbetsplatsen med det stora hjärtat. En utvecklingsbenägen arbetsplats med trivsam stämning. Kunnig, flexibel och engagerad personal vars ledstjärna är eleven i centrum.

Vad är viktigast för att du skall trivas på jobbet?

Möjlighet att påverka arbetssituationen, delaktighet i beslutsvägar, frihet under ansvar, en skolledning som är delaktig i vardagen, ett tillåtande arbetsklimat, en känsla av att vi alla arbetar mot samma mål.

Vilka kvalitéer tycker du är viktigast hos dina arbetskamrater?

Engagemang, flexibilitet, professionalitet.

Hur ser du på möjligheten till personlig utveckling hos Vuxenutbildning Sundsvall Timrå?

Stora möjligheter till fortbildning och en ständig utveckling vad det gäller IT.

Sidansvarig
Kim Rexener