Christina Svensson

Lärare i svenska som andraspråk. 5 månader som anställd.

Varför skulle du rekommendera Vuxenutbildningen som arbetsplats?

Jag rekommenderar dig att arbeta på Vuxenutbildningen på grund av att målgruppen/eleverna är helt underbara och att få möta dem varje dag, då vi tillsammans har intressanta diskussioner som berikar, eftersom jag/vi får ta del av så vitt olika livsberättelser från många olika delar av världen. Eleverna är engagerade och motiverade att lära sig det svenska språket och hur samhället fungerar och vill lära sig allt, helst på en och samma gång. Det är samtidigt en positiv utmaning att få varje individ att språkutvecklas optimalt, eftersom alla har olika skolbakgrund och arbetslivserfarenheter, men vi lär av varandra och blir, på riktigt, varandras framgångar.

En annan sak som gör att jag trivs så bra, är att upplägget för olika studieformer är flexibelt och att det i praktiken innebär att utbildningen verkligen är till för elevens bästa, i och med att hen kan välja den studieform som passar bäst.

Jag anser också att Vuxenutbildning Sundsvall Timrå har ett arbetsklimat som passar mig, det vill säga, ljudnivån är acceptabel, det finns tid för planering både enskilt och tillsammans med kollegor, utvärdering görs kontinuerligt, som är viktiga pusselbitar och som gör att förutsättningarna finns för att få vara delaktig i förbättringsarbetet av såväl undervisningen som organisationens verksamhet.

Jag kan verkligen förstå och uppfatta mig som en självklar del i helheten och att vi gemensamt arbetar framåtsyftande och går från klarhet till klarhet med olika uppsatta mål.

Vad är viktigast för att du skall trivas på jobbet?

Målgruppen (eleverna), en tydlig och lyhörd chef/ledare. Det är kort beslutsväg och en budget i balans. Dessutom har jag härliga medarbetare/chef och vi skrattar tillsammans och har intellektuella och meningsfulla diskussioner. Allt sammantaget genererar till att jag har inflytande och kan således påverka och vara med och verkställa förbättringar i verksamheten.

Vilka kvalitéer tycker du är viktigast hos dina arbetskamrater?

Medarbetarna har många kvalitéer, men framförallt är de kompetenta och ansvarstagande.

Hur ser du på möjligheten till personlig utveckling hos Vuxenutbildningen?

Den är obegränsad.

Vad minns du från din första tid på Vuxenutbildningen?

Det positiva mottagandet som jag fick, då alla var oerhört bejakande och mån om att jag skulle vara välkommen, vilket gjorde att jag kände mig betydelsefull och efterlängtad. Det var proffsigt att få en schemalagd introduktionsvecka och få tid att träffa nyckelpersoner på arbetsplatsen, som min chef hade ordnat med och dessutom få tillgång till en oerhört kompetent mentor i 5 veckor, som gav mig en mycket värdefull start, som blev både stabil och ”orange”. Vuxenutbildning Sundsvall Timrå är en professionell arbetsplats, med mycket av allt och som ger mig en positiv upplevelse, vilket har en befrämjande hälsoeffekt och som ger mig en glädjefull lust att arbeta varje dag.

Tack för att jag fick jobbet!

 

Sidansvarig
Kim Rexener