Peter Hammarström

Lärare i engelska. Drygt ett år som anställd.

Varför skulle du rekommendera Vuxenutbildningen som arbetsplats?

Lugnt tempo, bra ledning, bra kollegor, mycket motiverade elever.

Vad är viktigast för att du skall trivas på jobbet?

Öppen och rak kommunikation, att det finns utrymme för diskussioner och skratt, bra ledning med klara direktiv och tydlig information.

Vilka kvalitéer tycker du är viktigast hos dina arbetskamrater?

Öppen och rak kommunikation, vara lyhörd och att man kan skämta.

Hur ser du på möjligheten till personlig utveckling hos Vuxenutbildningen?

Mycket bra! Vill man utvecklas så finns det mycket stora möjligheter.

Vad minns du från din första tid på Vuxenutbildningen?

Lägre tempo än åk 6-9, ingen stress, positivt bemötande från alla.

Sidansvarig
Kim Rexener