Polina J. Larsson

Lärare i svenska som andraspråk. 8 månader som anställd.

Varför skulle du rekommendera Vuxenutbildningen som arbetsplats?

För att vi har relativt korta beslutsvägar, fokus på undervisning snarare än uppfostran och reella möjligheter att påverka vår vardag. Dessutom är det vi gör alltid aktuellt, alltid konkret och alltid väldigt förankrat i vår omvärld. Det här är integration i praktiken och här kan man göra riktig skillnad.

Vad är viktigast för att du skall trivas på jobbet?

Tydliga chefer och engagerade kollegor.

Vilka kvalitéer tycker du är viktigast hos dina arbetskamrater?

Engagemang, kompetens, öppenhet och lyhördhet.

Hur ser du på möjligheten till personlig utveckling hos Vuxenutbildningen?

I alla människoyrken har man möjlighet till kontinuerlig utveckling genom alla nya möten och alla situationer som aldrig är helt identiska. Hos oss på Vuxenutbildning Sundsvall Timrå har vi även möjlighet att utvecklas inom olika projekt, samarbeten och utbyten. Utvecklingsgnistan kan komma utifrån, från organisationen och eleverna, eller inifrån, från en själv. Jag upplever att det är lätt att vara kreativ här och det finns både plats och resurser för ?try and error? vilket för utvecklingen vidare, både på det generella och det personliga planet.

Vad minns du från din första tid på Vuxenutbildningen?

Jag var helt ny i Sundsvall när jag började jobba på Vuxenutbildning Sundsvall Timrå och de första veckorna var därför väldigt förvirrande. Att hitta bland alla berg och alla skolor och alla benämningar tog sin energi. Samtidigt blev jag mycket väl omhändertagen av mina nya kollegor. Speciellt kommer jag ihåg en dag då det låg en guidebok på mitt bord med tips på destinationer i Västernorrland. Tack Agneta! Vi har redan sett mycket och mer lär det bli. Det var allt ett härligt gäng och ett vackert landskap som jag hamnat i.

 

Sidansvarig
Kim Rexener