Polina J. Larsson

Gymnasielärare i svenska som andraspråk. Anställd sedan januari 2015.

Varför skulle du rekommendera Vuxenutbildningen som arbetsplats?

Vuxenutbildningen är en arbetsplats med högt tempo, omväxlande arbetsuppgifter och en mycket tydlig koppling till det man hör i den stora samhällsdebatten. Vi är politiskt styrda på ett annat sätt än övriga skolvärlden och här får man möjlighet att vara med i det mest aktuella långt före många andra. Det vi gör är en mix av undervisning, integrationsarbete, myndighetsutövning och arbetsmarknadsåtgärd och man bör söka sig hit om man vill kunna se resultat inte bara på långt sikt utan också här och nu.

Vad är viktigast för att du skall trivas på jobbet?

Tydliga chefer, meningsfulla uppgifter och engagerade kollegor.

Vilka kvalitéer tycker du är viktigast hos dina arbetskamrater?

Engagemang, kompetens, öppenhet och lyhördhet.

Hur ser du på möjligheten till personlig utveckling hos Vuxenutbildningen?

I alla människoyrken har man möjlighet till kontinuerlig utveckling genom alla nya möten och alla situationer som aldrig är helt identiska. Hos oss på Vuxenutbildning Sundsvall har vi även stora möjligheter att utvecklas inom olika projekt, samarbeten och utbyten, både lokalt och internationellt. Utvecklingsgnistan kan komma utifrån, från organisationen och eleverna, eller inifrån, från en själv. Jag upplever att det är lätt att vara kreativ här och det finns både plats och resurser för ?try and error? vilket för utvecklingen vidare, både på det generella och det personliga planet.

Vad minns du från din första tid på Vuxenutbildningen?

Jag var helt ny i Sundsvall när jag började jobba på Vuxenutbildning Sundsvall och de första månaderna var därför väldigt förvirrande. Att hitta bland alla berg, alla skolor, alla organisationer och alla benämningar tog sin energi. Samtidigt blev jag mycket väl omhändertagen av mina nya kollegor. Speciellt kommer jag ihåg en dag då det låg en guidebok på mitt bord med tips på destinationer i Västernorrland. Tack Agneta! Vi har redan sett mycket och mer lär det bli. Det var allt ett härligt gäng och ett vackert landskap som jag hamnat i.

 

Sidansvarig
Kim Rexener