Susanne Elfström

Förstelärare på sfi. 7 år som anställd.

Varför skulle du rekommendera Vuxenutbildning Sundsvall Timrå som arbetsplats?

Det är ett utvecklande och flexibelt jobb där man ständigt får möta vuxna med fantastiska och fruktansvärda livsöden.

Vad är viktigast för att du skall trivas på jobbet?

Viktigast för mig är att känna att jag har frihet under ansvar och att min chef är tydlig och lyhörd.

Vilka kvalitéer tycker du är viktigast hos dina arbetskamrater?

De ska ha hög kompetens inom området de jobbar, prestigelösa och goda bollplank när man vill ventilera idéer.

Hur ser du på möjligheten till personlig utveckling hos Vuxenutbildning Sundsvall Timrå?

Den är god inom ramen för enhetens mål.

Vad minns du från din första tid på Vuxenutbildning Sundsvall Timrå?

Jag kommer ihåg inspirationen jag fick från läraren som handledde mig och hur den inspirationen fortfarande ligger som grund i min undervisning.

 

Sidansvarig
Kim Rexener