Therese Stenberg

Lärare i engelska, samhällskunskap och svenska. 3 månader som anställd.

Varför skulle du rekommendera Vuxenutbildning Sundsvall Timrå som arbetsplats?

Anledningen till att jag rekommenderar arbetsplatsen är att den ger mig som personal otroligt mycket glädje och inspiration varje dag. Här får vi förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb med våra elever.

Vad är viktigast för att du skall trivas på jobbet?

Ett arbetslag som samarbetar och finns för varandra för att nå det gemensamma målet att alla elever ska nå långt som möjligt.

Vilka kvalitéer tycker du är viktigast hos dina arbetskamrater?

Positiv, empatisk, öppen och humoristisk.

Hur ser du på möjligheten till personlig utveckling hos Vuxenutbildning Sundsvall Timrå?

Jag ser stora möjligheter till personlig utveckling på olika plan både när det gäller inom ramen för den ordinarie organisationen med t.ex. ”lära av varandra” konferenser samt inom fortbildning på individnivå.

Vad minns du från din första tid på Vuxenutbildning Sundsvall Timrå?

Omhändertagande, värme och inspiration.

 

Sidansvarig
Kim Rexener