• Hem
  • Kontakta oss

Kontakta oss

Vägledningscentrum

Arbetsmarknadstorget, Skolhusallén 9

Telefon

060-19 47 50

Telefontid Måndagar och Torsdagar 13:30-15:30
Telefontid inställd 21 Mars.
Telefontid inställd 18 och 22 April pga. påsk.

E-post

Vagledningscentrum@sundsvall.se

Studiehandledning@sundsvall.se

Postadress

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress

Skolhusallén 9
Sundsvall

(Arbetsmarknadstorget)

Lasarettsvägen

Komvux, Lärvux och Sfi
Navigator

Telefon

060-19 47 20

Fax 060-19 47 80

E-post

komvux@vuxenutbildning.org

Postadress

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress

Navigator
Lasarettsvägen 19
Sundsvall

Yrkeshögskolan Mitt

Åkanten

Telefon

070-103 04 36
Agneta Lindgren, Verksamhetschef Yrkeshögskolan Mitt

E-post

info@yhmitt.se

Postadress

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress

Sidsjövägen 5
Hus C, plan 5

Sidansvarig
Annette Gradin