Kontaktpersoner för extra stöd

Om du har allmänna frågor om vårt särskilda stöd är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare.

 

 

Kontaktpersoner om du är elev på Vuxenutbildningen:

 

Om du går på sfi:

Om du går på grundläggande vuxenutbildning:

Om du går på gymnasial utbildning:

Om du går på en yrkesutbildning:

Om du går på yrkeshögskola:

 

Mentorskap, coaching och studieteknik/studieupplägg

 

Sidansvarig
Kim Rexener