Kontaktpersoner för extra stöd

Kontaktperson för övergripande frågor om extra stöd på Vuxenutbildningen

Om du är elev på Vuxenutbildningen och vill komma i kontakt med specialpedagog/speciallärare till respektive verksamhet:

 

Om du går på sfi:

Om du går på grundläggande vuxenutbildning:

Om du går på gymnasial utbildning:

Om du går på en yrkesutbildning:

Om du går på yrkeshögskola:

 

Mentorskap, coaching och studieteknik/studieupplägg

 

Sidansvarig
Kim Rexener