Prövningsansvariga: Vård- och omsorgsutbildning

Akutsjukvård

Hälsopedagogik

Etik och människans livsvillkor

Medicin 1

Psykiatri 1

Psykiatri 2

Specialpedagogik 1

Specialpedagogik 2

Vårdpedagogik och handledning

Vård- och omsorgsarbete 1

Vård- och omsorgsarbete 2

Vård- och demenssjukdom

Äldres hälsa och livskvalitet

Sidansvarig
Annette Gradin