Vuxenutbildning
 • Hem
 • Kurs
 • Barn och fritid i Sundsvall

Barn och fritid i Sundsvall

Utbildningen ger goda kunskaper för yrken inom förskola, skola och fritidsverksamhet samt andra människonära yrken. Kurserna tar upp en människas uteckling, livsvillkor och lärande i ett vitt perspektiv. Pedagogiska teorier om lärande och att omsätta dessa terorier i verkligheten går som en röd tråd genom kurserna. Delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd.

Utbildningstid: ca 12 månader

Yrkesinriktade utbildningar Dagtid 1200 poäng Gymnasienivå Sundsvall

Kursstarter

Startdatum Sökbar från Sökbar till Beskrivning
Det finns för närvarande inga aktuella startdatum för denna kurs.

Kursinfo

Poäng: 1200

Studieform: Dagtid

Skolform: GY

Förkunskap:

För att vara behörig att söka ska du ha grundläggande behörighet för gymnasiet.

Inkluderade kurser:

 • Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammet GYARBF
 • Hälsopedagogik HALHAL0
 • Naturguidning 1 NAGNAT01
 • Barns lärande och växande PEDBAS0
 • Kommunikation PEDKOU0
 • Lärande och utveckling PEDLÄR0
 • Människors miljöer PEDMÄI0
 • Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
 • Pedagogiskt arbete PEGPEA0
 • Skapande verksamhet PEGSKP0
 • Specialpedagogik 1 SPCSPE01

Kursstarter

StartdatumSökbar tillOrt