Vuxenutbildning

Barn och fritid, lärling

För dig som saknar arbetslivserfarenhet eller arbetat mindre än två år inom Barn- och fritidsområdet.
 
Lärlingsutbildning: Teori varvas med praktik under hela utbildningstiden. Exempelvis två dagar i skolan och tre dagar på arbetsplatsen varje vecka.

Reguljär utbildning: Platsbunden undervisning på skolan med perioder på arbetsplatsen.
 
Vilken utbildningsform det blir bestäms efter politiska beslut och i samråd med arbetslivet.
 
Utbildningen ger goda kunskaper för yrken inom förskola, skola och fritidsverksamhet, samt andra människonära yrken.
Kurserna tar upp en människas utveckling, livsvillkor och lärande i ett vitt perspektiv. Pedagogiska teorier om lärande och att omsätta dessa teorier i verkligheten går som en röd tråd genom kurserna.
 
Utbildningen kan också vara högskoleförberedande och ger en bra grund för vidare Studier; till t.ex. lärare, socionom, polis. För den som har en lärarutbildning från ett annat land ger kurserna goda kunskaper om det svenska utbildningssystemet, styrdokumenten och syn på barns lärande samtidigt som du läser kurser i svenska.
 
Utbildningstid ca 12 månader.
 
Studieform Lärlingsutbildning- teori varvas med praktik på en arbetsplats.

 

Yrkesinriktade utbildningar Dagtid 1300 poäng Gymnasienivå Sundsvall

Kursstarter

Startdatum Sökbar från Sökbar till Beskrivning
Det finns för närvarande inga aktuella startdatum för denna kurs.

Kursinfo

Poäng: 1300

Studieform: Dagtid

Skolform: GY

Förkunskap:

Grundläggande behörighet för gymnasiet. Detta ska styrkas med betyg.
 
Observera att det är uppehåll i utbildningen sommaren 2019, mellan 21 juni och 11 augusti.
 

Inkluderade kurser:

 • Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammet GYARBF
 • Hälsopedagogik HALHAL0
 • Naturguidning 1 NAGNAT01
 • Barns lärande och växande PEDBAS0
 • Kommunikation PEDKOU0
 • Lärande och utveckling PEDLÄR0
 • Människors miljöer PEDMÄI0
 • Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
 • Pedagogiskt arbete PEGPEA0
 • Skapande verksamhet PEGSKP0
 • Specialpedagogik 1 SPCSPE01
 • Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
 • Svenska 1 SVESVE01

Kursstarter

StartdatumSökbar tillOrt