Vuxenutbildning
 • Hem
 • Kurs
 • Barn och fritid validering

Barn och fritid validering

Efter utbildning kan du arbeta inom barnomsorg, fritidsverksamhet, assistent i skola/omsorg eller arbete i föreningslivet.
 
Studierna pågår både på skolan och på din arbetsplats. Första veckan är heltidsstudier med introduktion, kartläggning av din erfarenhet då vi gör en individuell studieplan för dig.

Därefter träffas gruppen två till tre dagar per månad för föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Mellan lektionsdagarna har du regelbundna träffar med din mentor.

Du läser litteratur och gör uppgifter som ofta är praktiska övningar som du kan genomföra på din arbetsplats. I möten med din mentor, med andra elever kommer du att få möjlighet att synliggöra dina kunskaper och erfarenheter som du fått genom arbete inom yrket. I denna utbildningsform finns möjlighet att kombinera arbete med studierna och att individualisera din studietakt inom studieperioden.
.
 

 

Yrkesinriktade utbildningar Dagtid 1300 poäng Gymnasienivå Sundsvall

Kursstarter

Startdatum Sökbar från Sökbar till Beskrivning
Det finns för närvarande inga aktuella startdatum för denna kurs.

Kursinfo

Poäng: 1300

Studieform: Dagtid

Skolform: GY

Förkunskap:

Grundläggande behörighet för gymnasiet. Detta ska styrkas med betyg.
 
Minst 2 års heltids arbetslivserfarenhet eller motsvarande inom yrkesområdet krävs. Detta ska styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår antal dagar och timmar, samt period du arbetat. Ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdagen den 11 november 2018.
 
Observera att det är uppehåll i utbildningen sommaren 2019, mellan 10 juni och 11 augusti.

 

Inkluderade kurser:

 • Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammet GYARBF
 • Hälsopedagogik HALHAL0
 • Barns lärande och växande PEDBAS0
 • Kommunikation PEDKOU0
 • Lärande och utveckling PEDLÄR0
 • Människors miljöer PEDMÄI0
 • Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0
 • Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
 • Pedagogiskt arbete PEGPEA0
 • Skapande verksamhet PEGSKP0
 • Specialpedagogik 1 SPCSPE01
 • Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
 • Svenska 1 SVESVE01

Kursstarter

StartdatumSökbar tillOrt