Vuxenutbildning
  • Hem
  • Kurs
  • Barnspecialistundersköterska

Barnspecialistundersköterska

Är du undersköterska och vill specialisera dig inom barnsjukvård?

Barnsjukvården är komplex med alla kategorier av barnsjukdomar. Många barn är svårt sjuka och mycket höga krav ställs därför på undersköterskan.

En barnspecialistundersköterska arbetar inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården. Kunskaper ges i barn- och ungdomssjukvård, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars utveckling, livsvillkor och rätt samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Barnspecialistundersköterskan är en nyckelperson i vårdteamet kring ett barn eller ungdom.

I framtidsprognoser över befolkningstillväxten beräknas antalet nyfödda, barn och ungdomar att öka. Man kan förutse ett ökat behov av barn-och ungdomssjukvård på grund av sjukdomar, funktionsnedsättning och för tidigt födda. Under de närmaste åren förväntas dessutom stora pensionsavgångar bland utbildade barnsköterskor.

Utbildningen sker på distans med tre obligatoriska veckoträffar (mån-fre) i Sundsvall.

 

Vill du veta mer?

Vid frågor om utbildningen så kan du kontakta Annette Hultén.
I första hand e-post: annette.hulten@sundsvall.se
Telefon: 070-189 89 36

Har du frågor om betyg och behörighet så kontaktar du studie- och yrkesvägledare

Kursstarter

Startdatum Sökbar från Sökbar till Beskrivning
Det finns för närvarande inga aktuella startdatum för denna kurs.

Kursinfo

Poäng: 200

Studieform: Distans, heltid

Skolform: YH

Förkunskap:

1 Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller
2 har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. eller
3 är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
4 genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen (reell kompetens). Din behörighet kommer då att bedömas genom kartläggning.

Särskild behörighet:
Vård- och omsorgsprogrammet med dess programgemensamma kurser eller motsvarande utbildning, exempelvis Vuxenutbildning med minst 1500 poäng.
Sammanlagt 2 års yrkeserfarenhet med ett minimum om 50 % tjänstgöring inom yrkesområdet efter avslutad utbildning.
Svenska 1 eller motsvarande.

Kursstarter

StartdatumSökbar tillOrt