Stöd och vägledningens kurser

Här kan du läsa om Stöd & vägledningens kurser. Anmälan till gör du via vår utbildningskatalog.


 

Arbetsliv och Arbetsmarknad

Dessa kurser läses separat och har startdatum växelvis var 5:e vecka. Kurserna kan med fördel läsas efter varandra, men kan även läsas separat som enskilda kurser.

 

Arbetsliv och Arbetsmarknad 1

Grundläggande information om dagens och framtidens arbetsliv och arbetsmarknad. Samhällets struktur och var jobben befinner sig i detta. Du kommer att få lära dig om arbetslivets villkor, dess lagar och regler samt vilka olika vägar det finns till jobb. Kursen behandlar även bristyrken efter bransch samt utbildningsmöjligheter för att ta dig dit.

 

Arbetsliv och Arbetsmarknad 2

Grundläggande information om entreprenörskap där undervisningen utgår från ett entreprenöriellt förhållningssätt. Vilket innebär att du får möjligheten att utveckla din kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Kursen passar dig som är intresserad av att utvecklas i ditt arbete eller är intresserad av att starta eget företag.

 • Förkunskapskrav- inga.
 • Kursomfattning- 5 veckor med två lektioner á 3 timmar i veckan.
 • Schema-  tisdagar och torsdagar 9:00-12:00 (gäller båda kurserna)

 

 


Individen i arbetslivet

Individen i arbetslivet innehåller två kurser som läses separat och har startdatum växelvis var 5:e vecka. Kurserna kan med fördel läsas efter varandra, men kan även läsas separat som enskilda kurser.

 

Individen i arbetslivet 1

Grundläggande information om arbete, utbildningsmöjligheter, hinder, sociala koder och kommunikation i arbetslivet. Det är stort fokus på att hitta konkreta mål och hur du kan nå dem genom utbildning och/eller arbete. Du får möjlighet att fördjupa dig i valda branscher och hitta din väg.

 

Individen i arbetslivet 2

Kan antingen läsas som en naturlig fortsättning på del 1 eller fristående. I denna kurs vet du vad du vill studera eller arbeta med och behöver få kunskap om hur. I kursen får du kunskap om hur C V och personligt brev skrivs och intervjusituationen samt vilka rekryteringsvägar det finns. Kursen kommer även innehålla entreprenöriellt lärande med fokus på idéskapande och affärsmodeller.

 • Förkunskap- inga.
 • Kursomfattning- 5 veckor med två lektioner á 3 timmar i veckan i vardera kurs.
 • Schema-  måndagar, onsdagar 9:00-12:00 gäller båda kurserna

 

 


 

Arbetsliv och Arbetsmarknad & Individen i arbetslivet, med språkstöd

Dessa två kurser bygger på utvalda delar av innehållet från Individen i arbetslivet och Arbetslivet och arbetsmarknad.

 

Arbetsliv och Arbetsmarknad, med språkstöd

 

Individen i arbetslivet, med språkstöd

 

 • För nybörjare.
 • Språkstödjare tillgänglig i somaliska, arabiska och engelska.
 • Kursomfattning- 5 veckor med två lektioner á 3 timmar i veckan.
 • Schema-  tisdagar och torsdagar 13:00-16:00 (gäller båda kurserna)

 


 

Datorhantering och Digital kompetens

Datorhantering och Digital kompetens 1 och 2 är ett kurspaket för dig som vill öka dina kunskaper och bli säkrare på att använda datorn och andra digitala hjälpmedel i dina studier eller i arbetet. Du kommer att få genomgångar och arbeta praktiskt med hjälp av handledning. Kurserna bygger på varandra men kan också läsas fristående.

 

Datorhantering

Är en förberedande introduktion till kursen Digital kompetens 1. I kursen datorhantering kommer du få lära dig om datorns delar, skriva enkla texter, använda mail och internet.

 • För nybörjare
 • Språkstödjare tillgänglig (somaliska, arabiska och engelska)
 • Kursomfattning- 5 veckor med två lektioner á 3 timmar i veckan
 • Schema-  måndagar, onsdagar 13:00-16:00

Digital kompetens 1

För dig som vill utveckla dina kunskaper om digitala hjälpmedel och tjänster som kan vara ett verktyg i vardagen. Vi kommer att arbeta med mailhantering, ordbehandling, informationssök och säkerhet på internet.

 • Förkunskap- du bör
  • kunna logga in på en dator utan hjälp.
  • känna till några av datorns delar. Exempelvis mus, tangentbord, skärm och skrivare.
  • kunna skicka och ta emot mail.
  • kunna skapa, öppna och spara ett word-dokument.
  • kunna skriva enkla texter i word. Exempelvis meningar med punkt, stor och liten bokstav.
  • kunna använda internet och söka enkel information på svenska.
 • Kursomfattning- 5 veckor med två lektioner á 3 timmar i veckan.
 • Schema-  måndagar, onsdagar 13:00-16:00.

 

Digital kompetens 2

Fortsättningskurs där du kan utveckla dina kunskaper inom ordbehandling, informationssök och källkritik på internet. Här kommer du även arbeta med kalkylprogram och att skapa presentationer.

 • Förkunskap- du bör
  • kunna skriva vanligt förekommande tecken. Exempelvis ! % & ? @ ” ¤ / ( ) = ’ $.
  • känna skriva, redigera och bearbeta enkla texter i word. Exempelvis rubrik, ändra utseende på text och stycke.
  • kunna skapa mappar i mina dokument, kopiera, flytta och radera filer och mappar.
  • kunna hantera sin mail.
  • ha kännedom om vad Google drive är.
  • kunna söka information på internet på svenska och ha kännedom om begreppen källa och källkritik.
 • Kursomfattning- 5 veckor med två lektioner á 3 timmar i veckan
 • Schema-  måndagar, onsdagar 13:00-16:00

 

 


 

Kommunikation

Kursen Kommunikation är för dig som har ett annat förstaspråk än svenska och som genom samtal och samspel vill utveckla din förmåga att uttrycka dig på svenska. Vi går igenom nya ord, begrepp, ordspråk och uttryck.

Du får även en förståelse för kommunikation via olika former av uttryck genom att reflektera över olika uttrycksmedel i det dagliga livet och i samhället, till exempel kroppsspråket och bildens betydelse.

 

 • Förkunskaper -inga
 • Kursomfattning- 10 veckor med en lektion á 3 timmar i veckan
 • Schema-  torsdagar 13:00-16:00

 

 


 

Yrkessvenska

Det här är en kurs för dig som har ett annat förstaspråk än svenska. Det är en fördel men inget krav att du har en praktikplats eller en anställning. Det går också att läsa kursen om du är intresserad av att arbeta inom: vård och omsorg, lokalvård, restaurang, bygg, fastighet, lager eller transport. Målet med kursen är att ge dig en möjlighet att utveckla det svenska språket som du använder dagligen på din nuvarande eller framtida arbetsplats.

Exempel på kursinnehåll är språket på arbetsplatsen, t.ex. vilka instruktioner som används, vilka texter som finns och vilka ord som är vanliga. Hämta information om arbetsplatsen t.ex. genom att fråga kollegor eller handledare eller genom att möta personer inom olika yrken.

 

 • Förkunskaper -inga
 • Kursomfattning- 10 veckor med en lektion á 3 timmar i veckan
 • Schema-  torsdagar 13:00-16:00

 


 

Studieteknik

Studieteknik är en kurs för dig om hur du blir bättre på att studera. Du kommer att få lära dig olika strategier inom läsning, minnestekniker, effektiv planering och hur god hälsa påverkar dina studier. Det centrala i kursen är att du ska bli effektivare när du studerar och få kontroll över dina studier och undvika stress.

 

 • Förkunskap- Inga
 • Kursomfattning- 5 veckor med två lektioner á 3 timmar i veckan
 • Schema-  måndagar och onsdagar 13:00-16:00

 

 


 

 

 

 

Sidansvarig
Julia Jonsson