Stöd och vägledningens kurser

Här kan du läsa om Stöd & vägledningens kurser. Anmälan till gör du via vår utbildningskatalog.


 

Att jobba i Sverige

Är du ny i Sverige, tycker du att det är svårt att hitta ett arbete? Denna kurs är för dig som vill veta mer om arbetslivet, till exempel vilket yrke som passar dig, yrken där det finns jobb och utbildningar för att nå dit. I kursen lär vi dig att söka arbete, skriva CV och personligt brev. Du får också lära dig nya ord som används på
jobbet och viktiga sociala regler när olika kulturer jobbar tillsammans.

 • Förkunskapskrav: Inga.
 • Kursomfattning: 10 veckor med två lektioner á 3 timmar i veckan.
 • Schema: Tisdagar och Torsdagar 13:00-16:00

 

 


Digital kompetens BAS & Digital kompetens

Digital kompetens BAS och digital kompetens är kurser för dig som vill öka dina kunskaper och bli säkrare på att använda datorn och andra digitala hjälpmedel i dina studier eller i arbetet. Du kommer att få genomgångar och arbeta praktiskt med hjälp av handledning. Kurserna bygger på varandra men kan också läsas fristående.

Digital kompetens BAS

För dig som är nybörjare där du får komma igång att använda digitala verktyg inför studier och arbete. Du får exempelvis lära dig om konton, skriva, radera, spara, skicka och ta emot filer via mail. Använda olika program och tjänster, söka information och olika plattformar på internet. Du får också utveckla språket inom olika datorbegrepp.

 • För nybörjare
 • Kursomfattning: 10 veckor med två lektioner á 3 timmar i veckan, du kan läsa kursen antingen på förmiddagen eller eftermiddagen.
 • Schema förmiddag: Måndagar  och onsdag 9:00-12:00 (Grupp B)
 • Schema eftermiddag: Måndagar och onsdagar 13:00-16:00 (Grupp A)

Digital kompetens

Kursen ger dig möjligheten att utveckla grundläggande förmågor i att navigera i en digital värld. Använda både datorn och mobilen till att bearbeta texter, kommunicera, presentera samt söka och värdera information. Det centrala innehållet i kursen är praktisk övning i att navigera rätt och i det hantera filer, ordbehandling, kalkylering, kommunikation, informationssökning och källkritik på internet. Kursen kan med fördel kombineras med studieteknik.

 • Förkunskap- du bör
  • kunna logga in på en dator utan hjälp.
  • känna till några av datorns delar. Exempelvis mus, tangentbord, skärm och skrivare.
  • kunna skicka och ta emot mail.
  • kunna skapa, öppna och spara ett word-dokument.
  • kunna skriva enkla texter i word. Exempelvis meningar med punkt, stor och liten bokstav.
  • kunna använda internet och söka enkel information på svenska.
 • Kursomfattning:  10 veckor med en lektioner á 3 timmar i veckan.
 • Tillsammans med studieteknik läser du 2 gånger/veckan, då blir det 50% studietakt.
 • Schema:  Måndag 13:00-16:00.

 


 

Kommunikation

Vill du få möjlighet att prata mera svenska? Kursen är för dig som har ett annat förstaspråk. Det centrala innehållet i kursen är samtal och samspel, reflektion och diskussion. Vi går också igenom olika sätt att kommunicera, till exempel kroppsspråk, konstformer och symboler.

 • Förkunskaper: Inga
 • Kursomfattning:10 veckor med en lektion á 3 timmar i veckan, du kan läsa kursen antingen på förmiddagen eller eftermiddagen.
 • Schema förmiddag: Måndagar 09:00-12:00 (Grupp B)
 • Schema eftermiddag: Tisdagar 13:00-16:00 (Grupp A)

 

Yrkessvenska

För dig som har ett annat förstaspråk än svenska. Det är bra om du har en arbetsplats eller praktik plats men
det är inget krav. Det går också att läsa kursen om du är intresserad av att arbeta inom: vård och omsorg, lokalvård, restaurang, bygg, fastighet, lager eller transport. Målet med kursen är att hjälpa dig med det svenska språket som du använder varje dag på en arbetsplats.

Exempel på kursinnehåll är språket på arbetsplatsen, t.ex. vilka instruktioner som används, vilka texter som finns och vilka ord som är vanliga. Hämta information om arbetsplatsen t.ex. genom att fråga kollegor eller handledare eller genom att möta personer inom olika yrken.

 • Förkunskaper: Inga
 • Kursomfattning: 10 veckor med en lektion á 3 timmar i veckan
 • Schema: Torsdagar 13:00-16:00

 

Studieteknik BAS och studieteknik.

Studieteknik BAS

Det här är en kurs för dig som har ett annat förstaspråk än svenska. Kan kombineras med studier på SFI-nivå. Målet med kursen är att ge dig en möjlighet att utveckla ditt sätt att lära och förstå hur hjärnan och kroppen fungerar. Hur du kan komma ihåg nya ord och hur du kan planera för att lära dig bäst. Under kursen kommer vi arbeta i V-klass och google clasroom.

 • Förkunskap: Inga
 • Kursomfattning: 10 veckor med en lektion á 3 timmar i veckan
 • Schema:  Måndagar 13:00-16:00

Studieteknik

Målet med kursen är att öka dina kunskaper både om lärande och om ditt eget lärande. Hur just Du ska studera för att utvecklas, förbättra dina kunskaper och få ut mesta möjliga av dina studier. Det centrala innehållet i kursen är lärstilar, koncentration och motivation, planering, lästeknik, hur man antecknar, minnesträning och källkritik. Vi jobbar även praktiskt med digitala verktyg.

Förkunskaper: Inga
Kursomfattning: 10 veckor med en lektion á 3 timmar i veckan
Schema: Onsdagar 09:00-12:00

Sidansvarig
Julia Jonsson