Frågor & svar

Jag vill byta kurs, nivå eller studieform. Hur gör jag?
Svar:

Skriv ut och fyll i blanketten Byta kurs, inriktning, nivå.

Blanketten lämnas till receptionen på Navigator eller scannas in och mailas till komvux@vuxenutbildning.org. Det är ansvarig rektor som godkänner eller avslår. Du får svar inom två veckor via mejl eller sms.

Kom ihåg att meddela CSN ändringar eftersom de kan påverka ditt studiemedel.

Allmänt
Ändra studieplan
Hur ändrar jag studietakt?
Svar:

Skriv ut och fyll i blanketten Ändra studietakt.

Blanketten lämnas till receptionen på Navigator eller scannas in och mailas till komvux@vuxenutbildning.org. Det är ansvarig rektor som godkänner eller avslår. Du får svar inom två veckor via mejl eller sms.

Kom ihåg att meddela CSN ändringar eftersom de kan påverka ditt studiemedel.

Ändra studieplan
Om jag är skriven i Sundsvall och har hittat en kurs/utbildning i en annan kommun, hur gör jag för att söka?
Svar:

Du söker kursen/utbildningen i den kommun du är intresserad av att läsa. Sedan skriver du ut din ansökan och tar med till receptionen på vuxenutbildningen i Sundsvall. Lämna in tillsammans med din ansökan och kopia på dina betyg. Du ansöker alltså om att Sundsvalls kommun betalar för din plats i en annan kommun. Hemkommunen fattar beslut. Du kan även mejla inscannade bilagor till vagledningscentrum@sundsvall.se

Öppettider till reception hittar du här:
Reception

Allmänt
Om jag inte är skriven i Sundsvalls kommun, men vill söka en kurs/utbildning hos Sundsvalls vuxenutbildning, hur gör jag då?
Svar:

Olika kommuner har olika rutiner. Kontakta vuxenutbildningen i den kommun du är skriven för vidare instruktioner.

Allmänt
Hur bifogar jag mina betyg/tjänstgöringsintyg till yrkeshögskolan?
Svar:

Du bifogar alla dokument digitalt tillsammans med webbansökan. Antingen så kan du skanna in dem och bifoga som PDF eller fotografera dem och bifoga dem som bild.

  • om du scannar så ska du scanna in varje dokument för sig. Alltså inte scanna in flera dokument till en enda pdf.
  • om du fotograferar så måste du säkerställa att de går att läsa och att hela dokumentet syns på fotot.
Yrkeshögskolan
Jag har ett gammalt betyg i t.ex. Matematik B, är det samma som Matematik 2?
Svar:

Den 1 juli 2012 ändrades betygsskalan, kursnamnen och kursinnehållet. I de nya betygen används betygsskalan A, B, C, D, E och F. I den äldre, före 1 juli 2012 användes MVG, VG, G och IG.

  • Om du ska söka till högskolan eller yrkeshögskola och vill veta vad din gamla betyg är ”värda”, kan du läsa på Antagning.se
  • Ska du fortsätta läsa kurser på gymnasienivå som bygger på dina gamla kurser med gamla betyg så ska du istället göra kunskapstest. Läs mer om kunskapstest och boka.

Vänd gärna dig till våra studievägledare så hjälper de dig.

Allmänt
Yrkeshögskolan
Särskilt prov inom YH
Svar:

Om det blir konkurrens om yrkeshögskolans (YH) utbildningsplatser så måste vi göra ett urval. Det särskilda provet är valfritt och du kan välja att avstå. Dock ger det dig värdefulla meritpoäng som faktiskt kan avgöra om du får en plats på utbildningen eller inte. Provresultatet kan bara ge dig pluspoäng, och kan aldrig påverka dig negativt.

Det särskilda provet kan innehålla frågor i Svenska, Engelska eller Matematik. Det kan också innehålla utbildningsspecifika delar.

Läs mer om behörighet och urval till yrkeshögskolan.

Yrkeshögskolan
När och hur får jag antagningsbesked?
Svar:

Du får ditt antagningsbesked till den e-post du angav vid ansökan cirka 2 veckor innan kursstart. Kontrollera din skräpkorg så du inte missar det.

Allmänt
Hur bokar jag tid hos studievägledare?
Svar:

Du bokar enklast via bokadirekt.

Allmänt
Studiemedel hos CSN, hur fungerar det?
Svar:

Om du har frågor om studiemedel så ska du vända dig direkt till CSN.

Allmänt
Vem gör studieförsäkran?
Svar:

Du som elev gör själv studieförsäkran när studierna har påbörjats. Även läraren gör en studieförsäkran när du har påbörjat dina studier.

Allmänt
Jag studerar SFI och vill byta klass, kan jag göra det?
Svar:

Vid önskemål av att byta klass på SFI kan det vara svårt att få möjlighet att göra det. Rektor beslutar. Fyll i blankett som lämnas till rektor.

Sfi
Jag har fått betyget F, kan jag öppna upp kursen igen?
Svar:

Nej. Du måste söka om kursen.

Allmänt
Jag behöver förlänga en kurs, kan jag göra det?
Svar:

Ja. Skriv ut och fyll i någon av följande blanketter

Blanketten lämnas till receptionen på Navigator eller scannas in och mailas till komvux@vuxenutbildning.org senast 2 veckor innan kursslut. Det är ansvarig rektor som godkänner eller avslår. Du får svar inom två veckor via mejl eller sms.

Kom ihåg att meddela CSN ändringar eftersom de kan påverka ditt studiemedel.

Allmänt
Ändra studieplan
Jag har fått avbrott på en kurs, kan den öppnas igen?
Svar:

Nej. Du måste söka om kursen.

Allmänt
Ändra studieplan
Hur ansöker jag om examen eller slutbetyg?
Svar:

För att ansöka om en examen behöver du fylla i blanketten för ansökan. Här gör du det: https://vuxenutbildning.org/ansokan-och-information-om-slutbetyg-examensbevis/

Studievägledare kontrollerar om du har vad som krävs för att få ut din examen. Detta ska sedan vidare till antagningshandläggare och slutligen skrivas på av rektor. Därav är det bra om du är ute i god tid, då arbetsbelastningen kan variera under året och handläggningstiden kan ta ett flertal veckor.

Allmänt
Varför måste jag skicka in betyg?
Svar:

För att vi ska handlägga din ansökan så måste vi se vad du läst tidigare på gymnasienivå, Sfi eller grundskola. Du kan bifoga betygen genom att scanna in dem eller fotografera och bifoga filen. 

Meritutdrag eller studieplan gäller inte som betygsunderlag. 

Vi behöver dina betyg senast på den sista ansökningsdagen.

Allmänt
Hur bifogar jag mina betyg?
Svar:

Scanna eller fotografera av dina betyg och bifoga dem på ditt studerandekonto. Om du fotograferar ditt betyg så måste hela betyget synas tydligt på bilden. På ditt studerandekonto, under ditt namn uppe i högra hörnet finns en länk ”Mina bilagor” – där bifogar du ditt betyg.

Allmänt
Kan jag göra praktik eller jobba medan jag läser Sfi?
Svar:

Ja, det finns möjlighet till praktik eller arbetsförlagt lärande under tiden du studerar. Det går även att kombinera med jobb eller andra studier. Prata med en studievägledare på skolan för mer information.

Sfi
Hur vet jag vilken SFI-klass jag ska börja i?
Svar:

Du kommer bli kallad till kartläggningssamtal efter din anmälan. Där möter du en SFI-lärare och får svara på frågor för att sedan bli inplacerad i en klass.

Sfi
Får man studiestöd för Sfi?
Svar:

Nej, Sfi berättigar inte till studiestöd.

Sfi
Är Sfi gratis?
Svar:

Ja, svenska för invandrare är kostnadsfritt.

Sfi
Vad krävs för att läsa Sfi?
Svar:

För att läsa Sfi hos oss på Vuxenutbildningen krävs det att du är minst 16 år, bor i Sverige och inte kan svenska. Du behöver även ha ett personnummer eller ett samordningsnummer om du är från ett EU-land. Du behöver vara folkbokförd i Sundsvalls kommun samt ha en egen mejladress.

Sfi
Hur anmäler jag mig sjuk eller vård av barnen?
Svar:

Det är viktigt att du meddelar skolan om du inte kan komma. Läs hur du ska göra på sidan Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaro
Jag har tappat bort mitt betyg/intyg - hur får jag ett nytt?
Svar:

Vänd dig till din skola. Om du behöver få tag på en kopia på dina gamla gymnasiebetyg, vänd dig till kommunarkivet i den kommun du gick gymnasiet.

Kategorier

Sidansvarig
Julia Jonsson