Om ansökan

Du kan börja studera hos oss från och med höstterminen det år du fyller 20. Om du är yngre måste du ha ett slutbetyg från gymnasiet.

 

Studerandekonto

För att göra och skicka en ansökan behöver du ett studerandekonto. Med ditt studerandekonto kan du ansöka till nya kurser, se de kurser du redan är antagen till, beställa betygsutskrifter, skriva ut schema och anmäla frånvaro.

Skapa studerandekonto, Alvis

Har du skyddade personuppgifter?

Om du har skyddade personuppgifter ska du först kontakta vuxenutbildningen för att registrera dig! Kontakta vår administration för information om hur du ska registrera dig!

 

Behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar in i din ansökan registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Personuppgiftslagen (PuL), Datainspektionen

 

Glöm inte att bifoga betyg till din ansökan

Senast den sista ansökningsdagen måste vi ha dina betyg för att behandla din ansökan. Scanna eller fotografera dina betyg och bifoga dem som fil i din webbansökan.

Meritutdrag eller studieplanering gäller inte!

För ansökan till kurser på grundläggande nivå finns krav på kunskapstester eller delkursbetyg. Läs kursbeskrivning för den kurs du söker.

Är du behörig?

När en ansökan kommer in till oss så kontrollerar vi först att du är behörig till kursen/utbildningen och har de förkunskaper som krävs.  Behörighetskraven är angiven vid varje kurs och utbildning i utbildningskatalogen. Om du får beskedet att du inte är behörig kan du tyvärr inte överklaga detta.

 

När det finns fler behöriga sökanden än platser

Om det finns fler behöriga sökanden än antalet studieplatser måste det göras ett urval. Om du får beskedet att du inte är antagen på grund av ett urval kan du överklaga detta.

Hur överklagar man? Skolväsendets överklagandenämnd

Skollagen styr

De regler och lagar som gäller behörighet/urval inom kommunal vuxenutbildning kan du läsa mer om i Svensk Författningssamling.

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, Sveriges riksdag

Status på ansökan

Godkänd: Betyder att din ansökan är godkänd och komplett med betyg och eventuella bilagor.

Antagen: Betyder att du är antagen till en kurs.

Besked om antagning: Skickas ut via e-post eller brev ca 1-2 veckor innan kursstart.

Är du folkbokförd i annan kommun än Sundsvall?

Då måste din hemkommun godkänna dina studier. Gör din ansökan via vårt studerandekonto, skriv därefter ut din ansökan och skicka den till din hemkommuns vuxenutbildning.

 

Osäker på dina förkunskaper?

Då kan du göra ett kunskapstest. Detta är speciellt viktigt om du ska läsa matematik.

För ansökan till kurser på grundläggande nivå finns krav på kunskapstester eller delkursbetyg. Läs kursbeskrivning för den kurs du söker.

Du måste göra ett kunskapstest innan du ansöker till följande kurser:

  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska

Kunskapstest

 

Sidansvarig
Annette Gradin