Om vuxenutbildningen i Sundsvall

”Målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.”

Så skriver Skolverket om den kommunala vuxenutbildningen.

Skolverket och Skolinspektionen

Skolverket tar fram måldokument, kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov för all kommunal vuxenutbildning. Skolinspektionen granskar alla skolverksamheter i hela landet för att se att de följer lagar, regler och läroplaner som finns för respektive verksamhet inom vuxenutbildning.

Skolverket

Skolinspektionen

Vem får läsa på Komvux?

Den som fyllt 20 år och…

  • har ofullständig gymnasieutbildning
  • behöver komplettera en gymnasieutbildning för att få behörighet till högskolan
  • behöver byta yrkesbana

Sedan 2005 har Sundsvall och Timrå ett gemensamt kurs- och utbildningsutbud.

I Sundsvall tillhör vuxenutbildningen förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Favi). I Timrå hör vuxenutbildning till förvaltningen för barn och utbildning (Bou).

Sidansvarig
Annette Gradin