Prövning

Har du redan kunskaper i en hel kurs, eller vill du läsa in kursen på egen hand och sedan tenta av den? Kanske önskar du höja ett betyg som du inte är nöjd med från gymnasiet. 

Prövning innebär att dina kunskaper i en hel kurs bedöms och betygssätts. Du följer ingen undervisning utan gör en tentamen. Eftersom du ska visa dina kunskaper i alla delar av kursen kan prövningen innehålla både skriftliga och muntliga prov lika väl som inlämningsuppgifter, laborationer och praktiska redovisningar. Det är skolan som utformar prövningen i detalj, så kolla med läraren innan du anmäler dig. Och var ute i god tid – en prövning är aldrig bara ett halvtimmas skriftligt prov, som en del tycks tro.

Så här står det i Skollagen 20 kap 40 §:

Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.

 

Anmälan till prövning hittar du längst ned på sidan. Har du vidare frågor gällande prövningar kontakta oss via mailadress:

komvux@vuxenutbildning.org

Prövning passar dig som vill pröva dina kunskaper mot ett betyg. Det innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen vid ett eller flera tillfällen. Kunskapskraven är precis desamma som om du går kursen och resultatet avgör vilket betyg du får. I prövningen kan det ingå skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter som avgör vilket betyg du får på kursen.

 

Prövningsperioder och prövningsansvariga:

Grundläggande kurser

  • Inga fler prövningstillfällen våren 2019, återkom vid senare tillfälle för anmälan till hösten.

Prövningsansvariga i kurser på grundläggande nivå (egen regi)

 

 

Gymnasiekurser

Engelska 5, 6, 7

  • Inga fler prövningstillfällen våren 2019, återkom vid senare tillfälle för anmälan till hösten.

 

Matematik  1 a,b,c   2 a,b,c   3 b,c

  • Inga fler prövningstillfällen våren 2019, återkom vid senare tillfälle för anmälan till hösten.

 

Historia 1a1, 1b
Religion 1, 2a
Samhällskunskap 1a1, 1b, 2
Svenska 1

  • Inga fler prövningstillfällen våren 2019, återkom vid senare tillfälle för anmälan till hösten.

Svenska 2 och 3, Filosofi 1 och 2

  • Inga fler prövningstillfällen våren 2019, återkom vid senare tillfälle för anmälan till hösten.

Prövningsansvariga i kurser på gymnasienivå (egen regi)

 

Kurser som ingår i Vård- och omsorgsutbildningen

Kontaktpersoner för prövningar i kurser inom Vård och omsorgsutbildningen (egen regi)

 

 

SFI, svenska för invandrare

  • Inga fler prövningstillfällen våren 2019, återkom vid senare tillfälle för anmälan till hösten.

 

 

Prövningar via Hermods

  • Inga fler prövningstillfällen våren 2019, återkom vid senare tillfälle för anmälan till hösten.

 

Anmälan

Anmälan till prövning

 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin