Prövning

Har du redan kunskaper i en hel kurs, eller vill du läsa in kursen på egen hand och sedan tenta av den? Kanske önskar du höja ett betyg som du inte är nöjd med från gymnasiet. 

Prövning innebär att dina kunskaper i en hel kurs bedöms och betygssätts. Du följer ingen undervisning utan gör en tentamen. Eftersom du ska visa dina kunskaper i alla delar av kursen kan prövningen innehålla både skriftliga och muntliga prov lika väl som inlämningsuppgifter, laborationer och praktiska redovisningar. Det är skolan som utformar prövningen i detalj, så kolla med läraren innan du anmäler dig. Och var ute i god tid – en prövning är aldrig bara ett halvtimmas skriftligt prov, som en del tycks tro.

Så här står det i Skollagen 20 kap 40 §:

Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.

 

Anmälan till prövning hittar du längst ned på sidan. Har du vidare frågor gällande prövningar kontakta oss via mailadress:

komvux@vuxenutbildning.org

Prövning passar dig som vill pröva dina kunskaper mot ett betyg. Det innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen vid ett eller flera tillfällen. Kunskapskraven är precis desamma som om du går kursen och resultatet avgör vilket betyg du får. I prövningen kan det ingå skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter som avgör vilket betyg du får på kursen.

 

Prövningsperioder och prövningsansvariga:

Grundläggande kurser

 • 25 februari – 1 mars 2019. Anmälan senast 2 januari 2019.
 • 10 juni – 14 juni 2019. Anmälan senast 17 april 2019.
 • 16 september- 20 september 2019. Anmälan senast 24 juli 2019.
 • 9 december -13 december 2019. Anmälan 16 oktober 2019.

Prövningsansvariga i kurser på grundläggande nivå (egen regi)

 

 

Gymnasiekurser

Engelska 5-7

 • 7 januari – 3 juni 2019. Anmälan senast 6 maj 2019.

Matematik

 • 28 februari 2019, klockan 12:15-16:45. Anmälan senast den 11 februari 2019.
 • 4 april 2019, klockan 12:15-16:45. Anmälan senast den 11 mars 2019.
 • 23 maj 2019, klockan 12:15-16:45. Anmälan senast den 6 maj 2019.

Historia, Religion, Samhällskunskap och Svenska 1

 • 5 mars – 4 april 2019. Anmälan senast  22 februari 2019.
 • 6 maj – 7 juni 2019. Anmälan senast 26 april 2019.

Svenska 2 och 3, Svenska som andraspråk 3, Filosofi 1 och 2

 • 7 januari – 10 februari 2019. Anmälan senast 21 december 2018.
 • 11 februari – 17 mars 2019. Anmälan senast 25 januari 2019.
 • 18 mars – 21 april 2019. Anmälan senast 1 mars 2019.

Prövningsansvariga i kurser på gymnasienivå (egen regi)

 

Kurser som ingår i Vård- och omsorgsutbildningen

Kontaktpersoner för prövningar i kurser inom Vård och omsorgsutbildningen (egen regi)

 

 

SFI, svenska för invandrare

 • 21 januari 2019. Anmälan senast 19 december 2018.
 • 25 februari 2019. Anmälan senast 4 februari 2019.
 • 1 april 2019. Anmälan senast 11 mars 2019.
 • 6 maj 2019. Anmälan senast 15 april 2019.
 • 10 juni 2019. Anmälan senast 20 maj 2019.

 

 

Prövningar via Hermods

 • 16 januari 2019. Anmälan senast 20 december 2018.
 • 13 februari 2019. Anmälan senast 30 januari 2019.
 • 13 mars 2019. Anmälan senast 27 februari 2019.
 • 17 april 2019. Anmälan senast 3 april 2019.
 • 8 maj 2019. Anmälan senast 24 april 2019.
 • 12 juni 2019. Anmälan senast 29 maj 2019.
 • 14 augusti 2019. Anmälan senast 31 juli 2019.
 • 11 september 2019. Anmälan senast 28 augusti 2019.
 • 9 oktober 2019. Anmälan senast 25 september 2019.
 • 13 november 2019. Anmälan senast 30 oktober 2019.
 • 4 december 2019. Anmälan senast 20 november 2019.

 

 

Anmälan

Skriv ut anmälan och lämna in den till receptionen på Navigator, Lasarettsvägen 19.

Anmälan till prövning

 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin