Prövning

Prövning passar dig som vill pröva dina kunskaper mot ett betyg. Det innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen vid ett eller flera tillfällen. Kunskapskraven är precis desamma som om du går kursen och resultatet avgör vilket betyg du får. I prövningen kan det ingå skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter som avgör vilket betyg du får på kursen. Kontakta prövningsansvariga om du har frågor.

Kostnad

Om du inte är studerande på vuxenutbildningen så kostar varje prövning 500 kr och faktureras i efterhand.

Om du är studerande på vuxenutbildningen och har F (ej godkänt) i kursen så kostar prövningen ingenting. Har du A, B, C, D eller E i betyget så kostar prövningen 500 kr (oavsett vilket betyg du får på din prövning).

Observera att du inte kan få studiemedel när du studerar inför en prövning.

Anmälan till Prövning

 

Sidansvarig
Annette Gradin