Prövning

Har du redan kunskaper i en hel kurs, eller vill du läsa in kursen på egen hand och sedan tenta av den? Kanske önskar du höja ett betyg som du inte är nöjd med från gymnasiet. 

Prövning innebär att dina kunskaper i en hel kurs bedöms och betygssätts. Du följer ingen undervisning utan gör en tentamen. Eftersom du ska visa dina kunskaper i alla delar av kursen kan prövningen innehålla både skriftliga och muntliga prov lika väl som inlämningsuppgifter, laborationer och praktiska redovisningar. Det är skolan som utformar prövningen i detalj, så kolla med läraren innan du anmäler dig. Och var ute i god tid – så du hinner förbereda dig ordentligt inför provet.

Så här står det i Skollagen 20 kap 40 §:

Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.

 

Prövning passar dig som vill pröva dina kunskaper mot ett betyg. Det innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen vid ett eller flera tillfällen. Kunskapskraven är precis desamma som om du går kursen och resultatet avgör vilket betyg du får. I prövningen kan det ingå skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter som avgör vilket betyg du får på kursen.

 

Prövningsperioder och kontaktuppgifter:

Grundläggande kurser

Prövningar på grundläggande nivå sker via Hermods. Datum för prövning är desamma som för gymnasiala kurser, se datumen längre ned på sidan.

 

Gymnasiekurser

 • Engelska 5, 6 och 7 
  Prövningar görs löpande under höstterminen 2019 med sista anmälningsdag den 1 november. Prövning genomförs på Navigator
 • Matematik  1 a,b,c   2 a,b,c   3 b,c
  Prövningar görs löpande från och med vecka 34 till och med vecka 45. Prövning genomförs på Navigator
  Prövningens tider är:
  Måndagar kl 09:00 – 11:15
  Fredagar kl 09:00 – 11:00 och 12:15 – 14:15
 • Historia 1a1, 1b och Samhällskunskap 1a1, 1b samt 2. 
  Prövning genomförs på Navigator under följande datum:
  9 september – 11 oktober, sista anmälningsdag 2 september
  28 oktober – 30 november, sista anmälningsdag 21 oktober
 • Prövning i vård- och omsorgskurser samt barn- och fritidskurser sker löpande under hösten 2019.
  Prövning genomförs på Navigator och/eller Åkanten.
 • I de flesta övriga kurser sker prövningen via distansskolan Hermods
  Skriftligt prövningstillfälle 9 oktober kl 08:00, sista anmälningsdag 25 september. Muntlig examination bokas med ansvarig lärare.
  Skriftligt prövningstillfälle 11 november kl 08:00, sista anmälningsdag 28 oktober. Muntlig examination bokas med ansvarig lärare.
  Skriftligt prövningstillfälle 4 december kl 08:00, sista anmälningsdag 20 november. Muntlig examination bokas med ansvarig lärare.

Kontaktuppgifter för prövning i gymnasiekurser på Navigator

 

Modersmål

Prövning i modersmål sker hos Centrum för flerspråkigt lärande.

Prövningstillfälle 21 november 2019, sista anmälningsdag 21 oktober 2019
Prövningstillfälle 26 mars 2020, sista anmälningsdag 26 februari 2020

 

SFI, svenska för invandrare

Prövningsdatum hösten 2019

23 september 2019 kl 08:00, sista anmälningsdag 13 september

28 oktober 2019 kl 08:00, sista anmälningsdag 18 oktober

2 december 2019 kl 08:00, sista anmälningsdag 22 november

Du behöver vara på skolan klockan 08:00. Räkna med att prövningen pågår till och med eftermiddagen. Ta med legitimation och något att äta och dricka under dagen. Det finns möjlighet att värma mat i elevköket. Undvik nötter pga. allergier.

 

Anmälan till prövning

Sidansvarig
Annette Gradin