Kurs Dagtid Kvällstid Individuellt upplägg Distans
Biologi x
Datorhantering Förberedande kurs x
Engelska x x x x
Fysik x
Geografi x
Hem- och konsumentkunskap x
Hållbar utveckling och entreprenöriellt lärande Förberedande kurs x
Hälsa och välbefinnande Förberedande kurs x
Historia x
Kemi x
Matematik  x x x x
Vardagslivets matematik Förberedande kurs x
Omvärldskunskap Förberedande kurs x
Religionskunskap x
Samhällskunskap x x x
Studieteknik Förberedande kurs x
Svenska  x  x x
Svenska som andraspråk  x  x  x x
Svenska som andraspråk Förberedande kurs x x
Yrkeskompass Förberedande kurs x

Startdatum

Kursstart Ansök senast Dagtid Kvällstid Individuellt upplägg Distans
8 januari 24 nov (2017) x x x x
12 februari 12 januari  Förberedande kurser x x x
19 mars 16 februari x x x x
23 april 23 mars Förberedande kurser x x x
28 maj 27 april Förberedande kurser x x x
2 juli 1 juni (27 april) (Förberedande kurser) x x
6 augusti 6 juli x x x x
10 september 10 augusti Förberedande kurser x x x
15 oktober 14 september x x x x
19 november 19 oktober  Förberedande kurser x x x

Du måste göra ett kunskapstest innan du ansöker till följande kurser eller visa betyg från tidigare delkurs om du söker del 2-4:

– Svenska
– Svenska som andraspråk
– Matematik
– Engelska

Boka kunskapstest

Sidansvarig
Annette Gradin