Utbildningskontrakt

Har du hoppat av gymnasiet? Eller påbörjade du aldrig dina gymnasiestudier? Nu kan du skaffa dig gymnasiekompetens på komvux eller folkhögskolan med hjälp av ett utbildningskontrakt. Du kan också kombinera dina gymnasiestudier med jobb eller praktik och skaffa dig arbetslivserfarenhet samtidigt som du studerar.

Vad är ett utbildningskontrakt?

Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, Arbetsförmedlingen och din hemkommun om att du ska läsa in gymnasiet på komvux eller på folkhögskolan. Du kan kombinera studierna med jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid.

Kan jag få ett utbildningskontrakt?

Du kan få ett utbildningskontrakt om du är

  • inskriven på Arbetsförmedlingen
  • är 20-24 år
  • saknar fullständig gymnasieutbildning
  • inte deltar i etableringsuppdraget
  • bor i en kommun där det finns en överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen

Får jag någon ersättning?

Om du studerar minst 50 procent kan du ansöka om studiemedel från Centrala Studiemedelsnämnden, CSN. Kombinerar du studierna med jobb får du förstås lön för tiden du arbetar. Har du praktik eller deltar i något annat program kan du ha rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, som betalas ut av Försäkringskassan.

Hur länge kan jag ha ett utbildningskontrakt?

Du kan ha ett utbildningskontrakt tills du fyller 25 år eller tills du är klar med din gymnasieutbildning.

Är jag försäkrad?

Du är försäkrad när du har ett utbildningskontrakt. Försäkringarna är kopplade till din sysselsättning (studier, arbete eller program).

Kan jag förlora min plats?

Om du avbryter dina studier upphör utbildningskontraktet.

Kan jag få tillbaka utbildningskontraktet om jag har förlorat min plats?

Du är alltid välkommen tillbaka om du vill börja studera igen. Tänk bara på att du måste uppfylla villkoren för att kunna få ett kontrakt.

Vem gör vad?

Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer om utbildningskontrakt. Din arbetsförmedlare bedömer sedan om ett utbildningskontrakt skulle vara bra för dig.

Ring oss på 0771-416 416 om du är intresserad och vill veta mer. Du kan också besöka närmaste arbetsförmedling.


PDF för utskrift – Utbildningskontrakt, faktablad för arbetssökande, arbetsformedlingen.se


Regler

Förordning (2015:502) om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner för att minska ungdomsarbetslösheten.

 

Sidansvarig
Annette Gradin