Särskild utbildning för vuxna – Lärvux

Om Lärvux

Lärvux Sundsvall är en vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Lärvux vänder sig till dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Våra kurser kan ge dig de kunskaper du behöver för att exempelvis klara av ditt arbete, ditt boende eller din fritid.

Lärvux ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan, grundsärskola samt gymnasiesärskolans nationella program. På Lärvux har du även möjlighet att söka lärlingsutbildning.

Undervisningen på Lärvux sker i grupp eller i undantagsfall enskilt. Vi har kontinuerligt intag i mån av plats under pågående läsår. Väntetiden kan variera beroende på om det finns plats i den kurs du sökt.

Läs mer om våra andra kurser och utbildningar i Lärvux kurskatalog

Så här ansöker du till Lärvux

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten och mejlar den till larvux@sundsvall.se eller lämnar den till elevexpeditionen på Komvux, Lasarettsvägen 19, Sundsvall.

Vi har kontinuerligt intag i mån av plats under pågående läsår. Väntetiden kan variera beroende på om det finns plats i den kurs du har sökt.

Ansökan till Lärvux

Om du har frågor om din ansökan, kontakta Olivia Olofsson som är studie- och yrkesvägledare.

Sidansvarig
Pia Brånfelt