Lärvux kurskatalog 2019/2020

 

larvux-traning-block

Träningsskolenivå

larvux-traning-linjeSpråk och kommunikation

För dig som vill träna på att samtala och samspela i olika sammanhang och miljöer. Du lär om språkets form, innebörd och sammansättning.

 • Vi samtalar och lyssnar.
 • Vi läser, arbetar och samtalar runt enklare texter.
 • Vi använder oss av tekniska verktyg ex. dator, smartboard, Ipad.

Kurskod: SGRSPR7

Individuell studietakt

1200 poäng


Valbara delkurser i Språk och Kommunikation:

Kommunikation och samspel

För dig som vill lära dig mera om samtal och samspel.

 • Vi samtalar och lyssnar.
 • Vi tränar på uttrycka tankar och känslor.
 • Vi tränar socialt samspel.

Kurskod: SGRSPRU

Individuell studietakt

400 poäng


Språket i ord och bild

För dig som vill träna på att läsa och skriva.

 • Vi läser och skriver.
 • Vi samtalar om bilder och enkla texter.
 • Vi skapar egna berättelser.

Kurskod: SGRSPRV

Individuell studietakt

400 poäng


Digitala kommunikationsredskap

För dig som vill lära dig mera om att använda digitala verktyg i vardagen.

 • Vi tränar på datorns funktioner.
 • Vi tränar på att söka information på     Internet.
 • Vi tränar på att skicka och ta emot mail.

Kurskod: SGRSPRX

Individuell studietakt

400 poäng

larvux-traning-linje
Individ och samhälle

För dig som vill träna på att klara dig på egen hand och lära dig mer om samhället.

 • Vi lär oss om sysslor i hemmet, t.ex. matlagning, rengöring och hygien.
 • Vi studerar närmiljön, traditioner och högtider.
 • Vi samtalar om livsfrågor, kamratskap och relationer.
 • Vi diskuterar aktuella händelser i samhället.

Kurskod: SGRIND7

Individuell studietakt

1200 poäng

_____________________________________________________

Valbara delkurser i Individ och samhälle:

Klara vardagslivet

 • Vi lär oss om sysslor i hemmet t.ex. matlagning, rengöring och hygien.
 • Vi studerar sambandet mellan mat och hälsa.
 • Vi planerar och genomför inköp.
 • Vi lär oss om miljö och återvinning.

Kurskod: SGRINDU

Individuell studietakt

400 poäng

_____________________________________________________

Valbara delkurser i Individ och samhälle:

Sundsvall och omvärlden

 • Vi undersöker Sundsvall och närmiljön.
 • Vi undersöker Sundsvalls historia och traditioner.
 • Vi lär oss om intressanta platser i vår omvärld.
 • Vi lär oss om olika religioner och livsfrågor.

Kurskod: SGRINDV

Individuell studietakt

400 poäng

_____________________________________________________

Valbara delkurser i Individ och samhälle:

Leva tillsammans

 • Vi reflekterar över livsfrågor.
 • Vi diskuterar demokratiska värden, principer och arbetssätt.
 • Vi söker information om olika yrken.
 • Vi lär oss om reklam, service- och kulturutbud i såväl digitala som andra medier.

Kurskod: SGRINDX

Individuell studietakt

400 poäng

larvux-traning-linje
Natur och miljö

För dig som vill veta mer om naturen och vår miljö.

 • Vi lär oss om olika växter och djur samt människokroppen.
 • Vi arbetar med tids- och rumsuppfattning.
 • Vi tränar på pengars värde.
 • Vi lär oss om några vardagliga tekniska föremål.

Kurskod: SGRNAT7

Individuell studietakt

1200 poäng

_____________________________________________________

Valbara delkurser i Natur och miljö:

Människa, djur och natur

 • Vi lär oss om olika djur och växter.
 • Vi lär oss om vår kropp.
 • Vi samtalar om känslor och relationer.

Kurskod: SGRNATU

Individuell studietakt

500 poäng

_____________________________________________________

Valbara delkurser i Natur och miljö:

Vardagsmatematik

 • Vi lär oss tidsuppfattning, år, månader, veckor.
 • Vi lär oss om att mäta och väga.
 • Vi lär oss om taluppfattning och hur man räknar på olika sätt.
 • Vi lär oss om pengar och pengars värde.

Kurskod: SGRNATV

Individuell studietakt

500 poäng

_____________________________________________________

Valbara delkurser i Natur och miljö:

Vardagsteknik

 • Vi lär oss om några vardagliga tekniska föremål och hur de fungerar.
 • Vi lär oss om några vardagliga föremål som styrs av datorer och program.
 • Vi lär oss om hur programmering används för att styra föremål, till exempel för rörelse.

Kurskod: SGRNATX

Individuell studietakt

200 poäng

_____________________________________________________

 

larvux-grund-blockGrundsärnivå

larvux-grund-linjeSvenska

För dig som vill arbeta med att läsa,  skriva och uttrycka dig.

 • Vi samtalar, lyssnar och diskuterar.
 • Vi tränar ordkunskap och stavning.
 • Vi läser tidningar och böcker.
 • Vi skriver enkla texter på dator och för hand.

Kurskod: SGRSVE7

Individuell studietakt

1000 poäng


Valbara delkurser i Svenska:

Läs och skrivträning

 • Vi tränar ordkunskap och stavning.
 • Vi skriver enkla texter på dator och för hand.
 • Vi läser tidningar och böcker.

Kurskod: SGRSVEU

Individuell studietakt

350 poäng


 Datoranvändning

 • Vi utvecklar kunskaper om digitala hjälpmedel och tjänster som du har nytta av i din vardag.

Kurskod: SGRSVEV

Individuell studietakt

350 poäng


 Läsa och skriva texter

 • Vi läser och samtalar om texter
 • Vi skriver olika texter.
 • Vi arbetar med litteratur.

Kurskod: SGRSVEX

Individuell studietakt

300 poäng

larvux-grund-linje

Svenska som andraspråk

För dig som inte har svenska som modersmål och vill blir bättre på att prata, läsa, skriva och uttrycka dig.

 • Vi samtalar, lyssnar och diskuterar.
 • Vi övar på uttal.
 • Vi tränar på ordkunskap och stavning.
 • Vi läser tidningar och böcker.
 • Vi skriver enkla texter på dator och för hand.

Kurskod: SGRSVA7

Individuell studietakt

1000 poäng

larvux-grund-linje

Matematik

För dig som vill träna på matematik.

 • Vi arbetar med vardagsmatematik.
 • Vi använder de fyra räknesätten.
 • Vi räknar i huvudet eller med olika hjälpmedel.
 • Vi använder pengar, mäter och väger.
 • Vi använder dator och miniräknare.

Kurskod: SGRMAT7

Individuell studietakt

600 poäng


Valbara delkurser i Matematik:

Taluppfattning och tals användning

 • Vi arbetar med vardagsmatematik.
 • Vi använder de fyra räknesätten.
 • Vi räknar i huvudet eller med olika hjälpmedel.
 • Vi använder dator och miniräknare.

Kurskod: SGRMATU

Individuell studietakt

300 poäng


 Geometri, tid och pengar

 • Vi arbetar med geometri.
 • Vi arbetar med tidsuppfattning.
 • Vi arbetar med pengar.
 • Vi använder dator och miniräknare.

Kurskod: SGRMATV

Individuell studietakt

300 poäng

larvux-grund-linje

Engelska

För dig som vill träna på att prata och förstå engelska.

 • Vi samtalar på engelska och tränar uttal.
 • Vi läser och skriver enkla texter.
 • Vi använder lexikon och andra hjälpmedel.
 • Vi lär oss om vardagsliv och seder i ett engelsktalande land.

Kurskod: SGRENG7

Individuell studietakt

450 poäng

larvux-grund-linje
Biologi

För dig som vill lära dig om naturen och kroppen.

 • Vi läser om och diskuterar om djur och natur.
 • Vi samtalar om hur människan påverkar jordens miljö.
 • Vi studerar människokroppen.
 • Vi söker information om hur vi får en god hälsa.

Kurskod: SGRBIO7

Individuell studietakt

150 poäng

larvux-grund-linje
Fysik

För dig som vill lära dig om miljö, energi, ljus och ljud.

 • Vi läser om energi och miljö.
 • Vi samtalar om hur klimat och väder.
 • Vi studerar ljus och ljud.
 • Vi söker information om jorden, solen och månen.

Kurskod: SGRFYS7

Individuell studietakt

150 poäng

larvux-grund-linje
Geografi

För dig som vill lära dig om vår planet jorden.

 • Vi läser om och diskuterar hur människor på olika platser på jorden lever.
 • Vi samtalar om hur människan påverkar jorden.
 • Vi studerar kartan och länder på jorden.
 • Vi söker information om intressanta platser.

Kurskod: SGRGEO7

Individuell studietakt

150 poäng

larvux-grund-linje
Hem och konsumentkunskap

För dig som vill lära dig om matlagning och vanligt förekommande sysslor i hemmet.

 • Vi planerar och tillagar näringsriktiga måltider.
 • Vi samtalar om konsumtion och ekonomi.
 • Vi lär oss vikten av god hygien.
 • Vi lär oss hur man tvättar kläder och vad man bör tänka på när man rengör hemma.

Kurskod: SGRHEM7

Individuell studietakt

350 poäng


Valbara delkurser i Hem och konsumentkunskap:

Mat måltider och hälsa

 • Vi planerar och tillagar näringsriktiga måltider.

Kurskod: SGRHEMU

Individuell studietakt

120 poäng


 Konsumtion och ekonomi

 • Vi lär oss om konsumtion och ekonomi.

Kurskod: SGRHEMV

Individuell studietakt

120 poäng


 Miljö och livsstil

 • Vi lär oss om vår miljö
 • Vi samtalar om livsstil, kropp och hälsa.

Kurskod: SGRHEMX

Individuell studietakt

110  poäng

larvux-grund-linje

Historia

För dig som vill lära dig om historiska händelser i Sverige och världen.

 • Vi läser om och diskuterar historiska händelser.
 • Vi samtalar om hur historien påverkar vårt liv idag.
 • Vi studerar några historiska tidsperioder.
 • Vi söker information om några betydelsefulla personer i svensk historia.

Kurskod: SGRHIS7

Individuell studietakt

150 poäng

larvux-grund-linje

Kemi

För dig som vill få kunskaper om kemiska sammanhang och frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

 • Vi läser om vatten, luft och andra ämnen i naturen.
 • Vi samtalar om skadliga ämnen.
 • Vi studerar kemiska ämnens inverkan på miljö och levnadsvillkor.
 • Vi utför enklare experiment.
 • Vi gör observationer.

Kurskod: SGRKEM7

Individuell studietakt

150 poäng

larvux-grund-linje

Religionskunskap

För dig som vill lära dig om olika religioner och livsfrågor.

 • Vi läser om och diskuterar kristendomen i Sverige.
 • Vi samtalar om hur olika religioner påverkar livet för människor idag.
 • Vi studerar tidningsartiklar som berör religionsfrågor.
 • Vi söker information på datorn och ser filmer om religiösa högtider.

Kurskod: SGRREL7

Individuell studietakt

150 poäng

larvux-grund-linje

Samhällskunskap

För dig som vill följa med i vad som händer i Sundsvall och i världen.

 • Vi läser om och diskuterar aktuella händelser.
 • Vi samtalar om regler och lagar.
 • Vi studerar LSS-lagen.
 • Vi söker information i olika medier, t.ex. tidningar och internet.

Kurskod: SGRSAM7

Individuell studietakt

150 poäng

larvux-grund-linje

Teknik

För dig som tycker om att undersöka och vill veta mer om tekniska lösningar i vardagen.

 • Vi undersöker olika tekniska lösningar.
 • Vi bygger enkla mekaniska föremål.
 • Vi lär oss om säkerhet runt teknisk utrustning.

Kurskod: SGRTEK7

Individuell studietakt

150 poäng

Läs mer på Skolverket – Kursplaner för grundläggande särvux om du vill veta mer om våra kurser.

 

larvux-gymnasie-blockGymnasiesärnivå

larvux-gymnasie-linje

Svenska 1

För dig som läser och skriver och vill bli säkrare.

 • Vi tränar på att berätta och diskutera.
 • Vi läser och samtalar om texter av olika slag.
 • Vi skriver olika texter.
 • Vi använder datorer för att skriva, kommunicera och hämta information.

Kurskod: SVBSVE51

Individuell studietakt

200 poäng


 Svenska 2

Kursen bygger på kursen svenska 1.

 • Vi övar muntlig information och argumentation i grupp.
 • Vi skriver olika texttyper.
 •  Vi övar olika lässtrategier.
 • Vi lär oss om betydelsefulla verk inom skönlitteratur från Sverige och övriga världen.
 • Vi lär oss om dialekter och språklig variation.

Kurskod: SVBSVE52

Individuell studietakt

100 poäng


Skrivande

Kursen bygger på kursen svenska 1.

 • Vi skriver texter i olika genrer.
 • Vi skapar texter där bild och ljud samspelar.
 • Vi övar att ge konstruktiv respons på andras texter.

Kurskod: SVBSKR5

Individuell studietakt

100 poäng


Litteratur

Kursen bygger på kursen svenska 1.

 • Vi arbetar med skönlitterära texter inom olika genrer.
 • Vi övar strategier för analys av texter.
 • Vi fördjupar studierna av ett skönlitterärt tema.

Kurskod: SVBLIT5

Individuell studietakt

100 poäng

larvux-gymnasie-linje

Matematik 1

För dig som vill bli bättre på matematik.

Vi arbetar med:

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
 • Geometri
 • Samband och förändring
 • Sannolikhet och statistik
 • Problemlösning

Kurskod: MAMMAT51

Individuell studietakt

100 poäng


Matematik 2

Kursen bygger på kursen matematik 1

Vi arbetar med:

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
 • Geometri
 • Samband och förändring
 • Sannolikhet och statistik
 • Problemlösning

Kurskod: MAMMAT52

Individuell studietakt

100 poäng


Matematik 3

Kursen bygger på kursen matematik 2

Vi arbetar med:

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
 • Geometri
 • Samband och förändring
 • Sannolikhet och statistik
 • Problemlösning

Kurskod: MAMMAT53

Individuell studietakt

100 poäng

larvux-gymnasie-linje

Engelska 1

För dig som vill lära dig mera om engelska språket.

Vi arbetar med:

 • Produktion och interaktion
 • Reception
 • Kommunikation

Kurskod: ENSENG51

Individuell studietakt

100 poäng


Engelska 2

Kursen bygger på Engelska 1

Vi arbetar med:

 • Produktion och interaktion
 • Reception
 • Kommunikation

Kurskod: ENSENG52

Individuell studietakt

100 poäng


Engelska 3

Kursen bygger på Engelska 2

 • Produktion och interaktion
 • Reception
 • Kommunikation

Kurskod: ENSENG53

Individuell studietakt

100 poäng

 

 

 

larvux-yrke-block

Övriga kurser på gymnasiesärnivå

larvux-yrke-linje

Digital kompetens

För dig som vill utveckla dina digitala kunskaper.

Vi arbetar bl.a med:

 • mailhantering
 • ordbehandling
 • informationssök
 • säkerhet på internet

Kurskod: INMDIG5

Individuell studietakt
100 poäng

larvux-yrke-linje

Hälsa

För dig som vill lära dig mera om hälsa, kost och motion.

Vi arbetar med:

 • vikten av en hälsosam livsstil
 • kostens betydelse för hälsan
 • teori och praktik

Kurskod: HASHAL1

Individuell studietakt
100 poäng

larvux-yrke-linje

 

Vill Du veta mera om gymnasiesärskolekurserna och/eller är intresserad av någon annan kurs som inte finns med i vårt utbud just nu. Läs vidare på:

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasiesarskolan

 

 

Sidansvarig
Pia Brånfelt