Lärvux kurskatalog

larvux-traning-block

Träningsskolenivå

larvux-traning-linjeSpråk och kommunikation

För dig som vill träna på att samtala och samspela i olika sammanhang och miljöer. Du lär om språkets form, innebörd och sammansättning.

 • Vi samtalar och lyssnar.
 • Vi tränar på att uttrycka tankar och känslor.
 • Vi arbetar med enkla texter och med bok- och bildsamtal.
 • Vi tränar socialt samspel.
 • Vi använder oss av anpassade läromedel, tidningar och LL-böcker (Lättläst).
 • Vi använder digitala verktyg. Ex. dator, smartboard, Ipad,
 • Vi använder bilder och andra kommunikationsstödjande hjälpmedel ex Widgit, Symwriter och Boardmaker.

Kurskod: SGRSPR7

Individuell studietakt

1200 poäng


Valbara delkurser i Språk och Kommunikation:

 – Kommunikation och samspel

För dig som vill lära dig mera om samtal och samspel.

 • Vi samtalar och lyssnar.
 • Vi tränar på att uttrycka tankar och känslor.
 • Vi tränar socialt samspel.

Kurskod: SGRSPRU

Individuell studietakt

400 poäng


  – Språket i ord och bild

För dig som vill träna på att läsa och skriva.

 • Vi läser arbetar och samtalar runt enklare texter
 • Vi arbetar med bok- och bildsamtal.
 • Vi skapar egna berättelser.
 • Vi använder oss av digitala verktyg.

Kurskod: SGRSPRV

Individuell studietakt

400 poäng


 – Digitala kommunikationsredskap

För dig som vill lära dig mera om Dator, Ipad, foto och film.

 • Vi arbetar dator och Ipad.
 • Vi arbetar med foto och film.
 • Vi använder oss av tekniska hjälpmedel.

Kurskod: SGRSPRX

Individuell studietakt

400 poäng

larvux-traning-linje
Individ och samhälle

För dig som vill träna på att klara dig på egen hand och lära dig mer om samhället.

 • Vi lär oss om sysslor som förekommer i hemmet. Till exempel matlagning, rengöring och hygien.
 • Vi studerar närmiljön, traditioner och högtider.
 • Vi samtalar om livsfrågor, kamratskap och relationer.
 • Vi diskuterar aktuella händelser i samhället.

Kurskod: SGRIND7

Individuell studietakt

1200 poäng

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valbara delkurser i Individ och samhälle:

– Klara vardagslivet

 • Vi lär oss enklare matlagning, bakning och redskap i köket.
 • Vi lär oss om sambandet mellan mat och hälsa.
 • Vi lär oss om rengöring och hygien.
 • Vi lär oss om hur vi planerar och genomför inköp.
 • Konsumentkunskap
 • Vi lär oss om vår miljö och hur återvinning fungerar.
 • Vi använder oss av digitala verktyg.

Kurskod: SGRINDU

Individuell studietakt

400 poäng

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valbara delkurser i Individ och samhälle:

– Sundsvall och omvärlden

 • Vi undersöker Sundsvall och närmiljön.
 • Vi undersöker Sundsvalls historia och traditioner.
 • Vi lär oss om intressanta platser i vår omvärld.
 • Vi lär oss om  olika religioner och livsfrågor.
 • Vi diskuterar demokrati.
 • Vi söker information i digitala och andra medier.
 • Vi använder oss av digitala verktyg.

Kurskod: SGRINDV

Individuell studietakt

400 poäng

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valbara delkurser i Individ och samhälle:

– Leva tillsammans

 • Vi reflekterar över livsfrågor.
 • Vi reflekterar över demokratiska värden, principer och arbetssätt.
 • Vi söker information om olika yrken.
 • Vi lär oss om reklam, service- och kulturutbud i såväl digitala som andra medier.
 • Vi lär oss använda digitala medier för att nyttja olika tjänster, till exempel betal räkningar, boka biobiljett eller beställa taxi.

Kurskod: SGRINDX

Individuell studietakt

400 poäng

larvux-traning-linje
Natur och miljö

För dig som vill veta mer om hur din kropp fungerar, som vill träna på tid och pengar och lära dig mer om naturen.

 • Vi lär oss om människokroppen, växter och djur.
 • Vi arbetar med tids- och rumsuppfattning.
 • Vi tränar på att hantera pengar.
 • Vi lär oss om några vardagliga tekniska föremål och hur dessa fungerar.

Kurskod: SGRNAT7

Individuell studietakt

1200 poäng

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valbara delkurser i Natur och miljö:

– Människa, djur och natur

 • Vi lär oss om vår kropp, hur den ser ut och hur den fungerar.
 • Människans upplevelser, ljud, temperatur, smak och doft.
 • Relationer, kärlek och sexualitet.
 • Vi lär oss om olika djur i Sverige och övriga världen.
 • Vi lär oss om olika växter i Sverige och övriga världen.
 • Återkommande mönster i naturen, till exem­pel dygn, årstider och vädertyper.

Kurskod: SGRINDU

Individuell studietakt

500 poäng

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valbara delkurser i Natur och miljö:

– Vardagsmatematik

 • Vi lär oss tidsuppfattning, år, månader, veckor.
 • Vi lär oss om klockan.
 • Vi lär oss om att mäta och väga.
 • Vi lär oss om taluppfattning och hur man räknar på olika sätt.
 • Vi lär oss om pengar och pengars värde.

Kurskod: SGRINDU

Individuell studietakt

500 poäng

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valbara delkurser i Natur och miljö:

– Vardagsteknik

 • Vi lär oss om några vardagliga tekniska föremål och hur de fungerar.
 • Vi lär oss om hur datorer används och några av datorns grundläggande delar. .
 • Vi lär oss om några vardagliga föremål som styrs av datorer och program.
 • Vi lär oss om hur programmering används för att styra föremål, till exempel för rörelse.

Kurskod: SGRINDX

Individuell studietakt

200 poäng

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

larvux-grund-blockGrundsärnivå

larvux-grund-linjeSvenska

För dig som läser och skriver och vill bli säkrare.

 • Vi tränar på att berätta och diskutera.
 • Vi läser och samtalar om texter av olika slag.
 • Vi skriver olika texter.
 • Vi använder tekniska hjälpmedel för att skriva, kommunicera och hämta information.

Kurskod: SGRSVE7

Individuell studietakt

1000 poäng


Valbara delkurser i Svenska:

 – Läs och skrivträning

 • Vi läser och samtalar.
 • Vi skriver enkla texter.
 • Vi använder tekniska hjälpmedel för att skriva, kommunicera och hämta information.

Kurskod: SGRSVEU

Individuell studietakt


 – Datoranvändning

 • Vi använder dator och Ipads för att skriva, kommunicera och hämta information.

Kurskod: SGRSVEV

Individuell studietakt


 – Läsa och skriva texter

 • Vi läser och samtalar om texter av olika slag.
 • Vi skriver olika texter.
 • Vi arbetar med litteratur.
 • Vi använder datorer och Ipads för att skriva, kommunicera och hämta information.

Kurskod: SGRSVEX

Individuell studietakt

larvux-grund-linje

Svenska som andraspråk

För dig som inte har svenska som modersmål och vill blir bättre på att prata, läsa, skriva och uttrycka dig.

 • Vi tränar på att berätta och diskutera.
 • Vi läser och samtalar om texter av olika slag.
 • Vi tränar på svenska språkets uttal.
 • Vi skriver olika texter.
 • Vi använder datorer för att skriva, kommunicera och hämta information.

Kurskod: SGRSVA7

Individuell studietakt

1000 poäng

larvux-grund-linje

Matematik

För dig som vill träna på matematik.

 • Vi arbetar med vardagsmatematik.
 • Vi använder de fyra räknesätten.
 • Vi räknar i huvudet eller med olika hjälpmedel.
 • Vi använder pengar, mäter och väger.
 • Vi använder dator och miniräknare.

Kurskod: SGRMAT7

Individuell studietakt

600 poäng


Valbara delkurser i Matematik:

 – Taluppfattning och tals användning

 • Vi arbetar med vardagsmatematik.
 • Vi använder de fyra räknesätten.
 • Vi räknar i huvudet eller med olika hjälpmedel.
 • Vi använder dator och miniräknare.

Kurskod: SGRMATU

Individuell studietakt

300 poäng


 – Geometri, tid och pengar

 • Vi arbetar med geometri.
 • Vi arbetar med tidsuppfattning.
 • Vi arbetar med pengar.
 • Vi använder dator och miniräknare.

Kurskod: SGRMATV

Individuell studietakt

300 poäng

larvux-grund-linje

Engelska

För dig som vill träna på att prata och förstå engelska.

 • Vi samtalar på engelska och tränar uttal.
 • Vi läser och skriver enkla texter.
 • Vi använder lexikon och andra hjälpmedel.
 • Vi lär oss om vardagsliv och seder i ett engelsktalande land.

Kurskod: SGRENG7

Individuell studietakt

450 poäng

larvux-grund-linje
Biologi

För dig som vill lära dig om kroppen och naturen.

 • Vi läser om och diskuterar om djur och natur.
 • Vi samtalar om hur människan påverkar jordens miljö.
 • Vi studerar människokroppen.
 • Vi söker information om hur vi får en god hälsa.

Kurskod: SGRBIO7

Individuell studietakt

150 poäng

larvux-grund-linje
Fysik

För dig som vill lära dig om miljö, energi, ljus och ljud.

 • Vi läser om energi och miljö.
 • Vi samtalar om hur klimat och väder.
 • Vi studerar ljus och ljud.
 • Vi söker information om jorden, solen och månen.

Kurskod: SGRFYS7

Individuell studietakt

150 poäng

larvux-grund-linje
Geografi

För dig som vill lära dig om vår planet jorden.

 • Vi läser om och diskuterar hur människor på olika platser på jorden lever.
 • Vi samtalar om hur människan påverkar jorden.
 • Vi studerar kartan och länder på jorden.
 • Vi söker information om intressanta platser.

Kurskod: SGRGEO7

Individuell studietakt

150 poäng

larvux-grund-linje
Hem och konsumentkunskap

För dig som vill lära dig om matlagning och vanligt förekommande sysslor i hemmet.

 • Vi planerar och tillagar näringsriktiga måltider.
 • Vi samtalar om konsumtion och ekonomi.
 • Vi lär oss vikten av god hygien.
 • Vi lär oss hur man tvättar kläder och vad man bör tänka på när man rengör hemma.

Kurskod: SGRHEM7

Individuell studietakt

350 poäng


Valbara delkurser i Hem och konsumentkunskap:

 – Mat måltider och hälsa

 • Vi planerar och tillagar näringsriktiga måltider.

Kurskod: SGRHEMU

Individuell studietakt

120 poäng


 – Konsumtion och ekonomi

 • Vi lär oss om konsumtion och ekonomi.

Kurskod: SGRHEMV

Individuell studietakt

120 poäng


 – Miljö och livsstil

 • Vi lär oss om vår miljö
 • Vi samtalar om livsstil, kropp och hälsa.

Kurskod: SGRHEMX

Individuell studietakt

110  poäng

larvux-grund-linje

Historia

För dig som vill lära dig om historiska händelser i Sverige och världen.

 • Vi läser om och diskuterar historiska händelser.
 • Vi samtalar om hur historien påverkar vårt liv idag.
 • Vi studerar några historiska tidsperioder.
 • Vi söker information om några betydelsefulla personer i svensk historia.

Kurskod: SGRHIS7

Individuell studietakt

150 poäng

larvux-grund-linje

Kemi

För dig som vill få kunskaper om kemiska sammanhang och frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

 • Vi läser om vatten, luft och andra ämnen i naturen.
 • Vi samtalar om skadliga ämnen.
 • Vi studerar kemiska ämnens inverkan på miljö och levnadsvillkor.
 • Vi utför enklare experiment.
 • Vi gör observationer.

Kurskod: SGRKEM7

Individuell studietakt

150 poäng

larvux-grund-linje

Religionskunskap

För dig som vill lära dig om olika religioner och livsfrågor.

 • Vi läser om och diskuterar kristendomen i Sverige.
 • Vi samtalar om hur olika religioner påverkar livet för människor idag.
 • Vi studerar tidningsartiklar som berör religionsfrågor.
 • Vi söker information på datorn och ser filmer om religiösa högtider.

Kurskod: SGRREL7

Individuell studietakt

150 poäng

larvux-grund-linje

Samhällskunskap

För dig som vill följa med i vad som händer i Sundsvall och i världen.

 • Vi läser om och diskuterar aktuella händelser.
 • Vi samtalar om regler och lagar.
 • Vi studerar LSS-lagen.
 • Vi söker information i olika medier, t.ex. tidningar och internet.

Kurskod: SGRSAM7

Individuell studietakt

150 poäng

larvux-grund-linje

Teknik

För dig som tycker om att undersöka och vill veta mer om tekniska lösningar i vardagen.

 • Vi undersöker olika tekniska lösningar.
 • Vi bygger enkla mekaniska föremål.
 • Vi lär oss om säkerhet runt teknisk utrustning.

Kurskod: SGRTEK7

Individuell studietakt

150 poäng

larvux-gymnasie-blockGymnasiesärnivå

larvux-gymnasie-linjeSvenska

Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter för att lära känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket till syftet, mottagaren och sammanhanget.
 • Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
 • Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.
 • Förmåga att söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor.

Kurser i ämnet:

 – Svenska 1

 • bygger på de kunskaper som grundsärskolan ger eller motsvarande.

Kurskod: SVBSVE51

Individuell studietakt

200 poäng


 – Svenska 2

 • bygger på kursen svenska 1.

Kurskod: SVBSVE52

Individuell studietakt

100 poäng


 – Skrivande

 • bygger på kursen svenska 1.

Kurskod: SVBSKR2

Individuell studietakt

100 poäng


 – Litteratur

 • bygger på kursen svenska 1.

Kurskod: SVBLIT5

Individuell studietakt

100 poäng

larvux-gymnasie-linje

Matematik

Ämnet matematik behandlar begrepp, metoder och strategier för att kunna lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet. I ämnet ingår att föra och följa matematiska resonemang samt att arbeta med olika undersökande aktiviteter.

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiska begrepp och metoder samt förmåga att använda dessa.

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att använda matematiska begrepp.
 • Förmåga att använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa matematiska uppgifter av standardkaraktär.
 • Förmåga att välja strategier för att lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet.
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang och bedöma riktighet och rimlighet i dessa.

Kurser i ämnet:

 – Matematik 1

 • bygger på de kunskaper som grundsärskolan ger eller motsvarande.

Kurskod: MAMMAT51

Individuell studietakt

100 poäng


 – Matematik 2

 • bygger på kursen matematik 1

Kurskod: MAMMAT52

Individuell studietakt

100 poäng


 – Matematik 3

 • bygger på kursen matematik 1

Kurskod: MAMMAT53

Individuell studietakt

100 poäng

larvux-gymnasie-linje

Engelska

Ämnet engelska behandlar kommunikation på engelska samt kunskaper om de områden där engelska används. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och sammanhang.

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.
 • Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
 • Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
 • Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Kurser i ämnet:

 – Engelska 1

 • bygger på de kunskaper som grundsärskolan ger eller motsvarande.

Kurskod: ENSENG51

Individuell studietakt

100 poäng


 – Engelska 2

 • bygger på kursen Engelska 1

Kurskod: ENSENG52

Individuell studietakt

100 poäng


 – Engelska 3

 • bygger på kursen Engelska 1

Kurskod: ENSENG53

Individuell studietakt

100 poäng

larvux-yrke-block

Övriga kurser på gymnasiesärnivå

larvux-yrke-linje

Kommunikation och samspel

Kurskod: IOS1151

Träna på att umgås med människor i olika sammanhang.

larvux-yrke-linje

Friskvård

Kurskod: HASHALU1

För Dig som vill lära Dig mera om hälsa, kost och motion.

larvux-yrke-linje

 

 

Sidansvarig