Sfi, Svenska för invandrare

För dig som är över 16 år och saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket. Sfi ska ge dig de kunskaper i svenska språket som du behöver för att kunna arbeta och fungera i samhället. Du får lära dig att både tala och skriva på svenska.

 

Ansök till Sfi

Nya elever och elever som vill återvända till SFI ansöker på samma sätt.

För att kunna ansöka behöver du:

  • ett personnummer (samordningsnummer för EU medborgare)
  • vara folkbokförd i Sundsvalls kommun
  • en mailadress

Skapa ett konto och ansök till SFI här: https://open24.ist-asp.com/sundsvall/vux/Vux/Login

EU-medborgare med samordningsnummer behöver först kontakta oss eller komma till drop-in för att kunna ansöka. Se kontaktuppgifter nedan.

Behöver du hjälp med din ansökan?

Här kan du se hur du ansöker Lathund Elev SFI-anmälan.

Eller kom till Navigator, Lasarettsvägen 19, Sundsvall.

Drop-in för att söka SFI är måndagar kl 10:00-12:00
Inställd drop in:
Måndag 22 April

Vid frågor kontakta: sfianmalan@sundsvall.se

 

Register to Sfi

New students and students who want to return to SFI apply the same way.

To apply you need:

  • a Swedish personal number (coordination number For EU-citizens)
  • to be a registered citizen of Sundsvall municipality
  • an email address.

Create a new account and apply for SFI here: https://open24.ist-asp.com/sundsvall/vux/Vux/Login

EU-citizens with coordination number need to contact us, or come to our drop-in, in order to apply. See contacts below.

Do you need help with your application?

Here you can see how to apply  Lathund Elev SFI-anmälan ENG.

Or come to Navigator, Lasarettsvägen 19, Sundsvall.

Drop in to apply for SFI is Mondays at 10:00-12:00
Canceled drop in:
Monday 22 April

For questions, please contact: sfianmalan@sundsvall.se

 

Kartläggning och placering

Innan du börjar din utbildning i svenska får du träffa en pedagog för ett kartläggningssamtal. Under samtalet får du visa dina aktuella färdigheter i det svenska språket. Det betyder att du får visa vad du kan just nu när det gäller att prata, läsa, hur mycket du förstår utifrån muntliga frågor och text och du får också göra en diktamen och eventuellt skriva en liten text. Det kan också förekomma några frågor om grammatik

Utifrån studiebakgrund, nuvarande kunskaper och förutsättningar för fortsatta studier gör pedagogen en bedömning om vilken studieväg du placeras i. Därefter får du en kallelse till start.

Sfi anpassas efter just dina behov

Kursen anpassas efter dig och just dina behov. Om du till exempel är van att studera kan du lära dig svenska fortare än om du inte är van att studera. Därför kan du läsa Sfi i olika steg.

Sfi i olika steg

Svenska för invandrare ges i tre olika steg. Steg 1 är för dig som helt saknar skolvana eller har en mycket kort studiebakgrund. Studierna går ofta i en lite långsammare takt så alla får tid att lära sig. Steg 2 och 3 är för dig som har kunskaper motsvarande grundskola från ditt hemland. Studierna går i ett lite högre tempo och förutsätter därför viss skolvana hos dig som elev. Utbildningen startar på en språklig nybörjarnivå.

Sfi-utbildningens uppbyggnad

Kombinera Sfi med praktik, jobb eller studier

Att studera svenska för invandrare ska också innebära ett samarbete med arbetsförmedlingen där du som elev får möjlighet att öva på språket i jobbmiljö. Det kan även innebära att du kommer i kontakt med arbetslivet genom eventuell praktik.

Sidansvarig
Annette Gradin