Sfi-utbildningens uppbyggnad

Utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3, som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Varje studieväg har två kurser, en nybörjarkurs och en fortsättningskurs.

 

Studieväg 1 utgörs av kurserna A, B, C och D

Denna studieväg vänder sig i första hand till dig med ingen eller mycket kort studiebakgrund.

  • Till dig som inte kan läsa och skriva på ditt modersmål.
  • Till dig som kan läsa och skriva på ditt modersmål men som inte behärskar det latinska alfabetet tillräckligt bra.
  • Till dig som av olika anledningar behöver längre tid för inlärning.

Du kan avsluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg. Om du vill fortsätta på kurs C på studieväg 2 har läraren ett samtal med dig kring vad fortsatta studier innebär.

Studieväg 2 utgörs av kurserna B, C och D

Denna studieväg vänder sig till dig som har en viss studievana.

  • Till dig som kan läsa och skriva med det latinska alfabetet med ett relativt gott flyt.
  • Till dig som kan använda lexikon och liknande hjälpmedel för att på egen hand lära dig svenska.
  • Till dig som behöver stöd för att utveckla en kommunikativ språkförmåga. Detta innefattar ord, fraser, uttal och grammatik.
  • Till dig som behöver stöd för att träna hur man skriver texter för olika användningsområden.

Du kan avsluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg. Om du vill fortsätta på kurs D på studieväg 3 har läraren ett samtal med dig kring vad fortsatta studier innebär.

Studieväg 3 utgörs av kurserna C och D

Denna studieväg vänder sig till dig med god studievana.

  • Till dig som behärskar det latinska alfabetet väl.
  • Till dig som visar att du förstår grammatiska system och kan göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.
  • Till dig som har strategier för hur du ska nå en mottagare. Du visar färdigheter i kommunikativ språkförmåga liksom kunskap om hur man skriver texter för olika användningsområden. Det vill säga att du kan med ett begränsat ordförråd förmedla egna muntliga liksom skriftliga presentationer på en högre språklig nivå.

Du kan avsluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg.

 

Övergripande mål

Kunskapsmålen är riktade mot kurserna och de är indelade i fem olika områden; Hörförståelse, Läsförståelse, Muntlig interaktion, Muntlig produktion och Skriftlig färdighet.

Övergripande mål för kurs A

Du kan med stöd förstå och kommunicera om sådant som rör dig själv och din vardag, som presenteras mycket tydligt och konkret för dig, muntligt eller i enklare text. Du kan hantera några skriftliga vardagsnära situationer.

Övergripande mål för kurs B

Du kan förstå och kommunicera skriftligt och muntligt i vanliga situationer i vardagslivet, med enklare ord, fraser och meningar.

Övergripande mål för kurs C

Du kan förstå och kommunicera med ett enkelt språk, skriftligt och muntligt, i vanliga informella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Övergripande mål för kurs D

Du kan, med viss anpassning till syfte och mottagare förstå och kommunicera med texter med viss komplexitet, skriftligt och muntligt, i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Sammanfattning från (SKOLFS 2009:2)

Sidansvarig
Annette Gradin