Vem får läsa Sfi?

Rätt till Sfi har den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år.  Man ska också sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Läs vidare om vem som har rätt till Sfi på Skolverkets webbplats.

Rätt till Sfi på www.skolverket.se

 

 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin