Barn- och fritidsutbildning

Vill du arbeta med barn som barnskötare, elevassistent eller personlig assistent?

Utbildningen ger dig goda kunskaper för att arbeta inom förskola, skola och fritidsverksamhet samt andra människonära yrken. Kurserna tar upp en människas utveckling, livsvillkor och lärande i ett vitt perspektiv.

Pedagogiska teorier om lärande och att omsätta dessa teorier i verkligheten går som en röd tråd genom kurserna. Delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd.

 

Utbildningen bedrivs på två sätt:

  • Lärling där teori varvas med praktik under hela utbildningstiden och dels som
  • Validering där den som har 2 års dokumenterad erfarenhet från yrkesområdet får sin praktiska kunskap dokumenterad och bedömd till betyg varvat med nyinlärning.

 

 

Vill du göra en ansökan till utbildningen så gör du det i utbildningskatalogen.

Utbildningskatalogen

 

 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin