Barn- och fritidsutbildning

Vill du arbeta med barn som barnskötare, elevassistent eller personlig assistent?

Utbildningen ger goda kunskaper för yrken inom förskola, skola och fritidsverksamhet, samt andra människonära yrken. Kurserna tar upp en människas utveckling, livsvillkor och lärande i ett vitt perspektiv. Pedagogiska teorier om lärande och att omsätta dessa teorier i verkligheten går som en röd tråd genom kurserna.

Utbildningen kan också vara högskoleförberedande och ger en bra grund för vidare studier, som exempelvis till lärare, socionom och polis. För den som har en lärarutbildning från ett annat land ger kurserna goda kunskaper om det svenska utbildningssystemet, styrdokumenten och syn på barns lärande samtidigt som du läser kurser i svenska.

 

Utbildningen bedrivs på två sätt:

  • Lärling eller reguljär (ännu osäkert vilken studieform för starten i januari 2019)
    Som lärlingsutbildning varvas teori med praktik under hela utbildningstiden. Exempelvis två dagar i skolan och tre dagar på arbetsplatsen varje vecka. Som reguljär utbildning sker undervisning på skolan med Apl (praktik) på arbetsplatsen.
  • Validering
    För dig som har 2 års dokumenterad erfarenhet från yrkesområdet får sin praktiska kunskap dokumenterad och bedömd till betyg varvat med nyinlärning.

 

Kurser

Hälsopedagogik. 100 poäng
Naturguidning 1. 100 poäng
Barns lärande och växande. 100 poäng
Kommunikation. 100 poäng
Lärande och utveckling. 100 poäng
Människors miljöer. 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap. 100 poäng
Pedagogiskt arbete. 200 poäng
Skapande verksamhet. 100 poäng
Specialpedagogik 1. 100 poäng
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. 100 poäng

 

Ansökan görs i Utbildningskatalogen

 

 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin