Barn- och fritidsutbildning

Vill du arbeta med barn som barnskötare, elevassistent eller personlig assistent?

Utbildningen ger goda kunskaper för yrken inom förskola, skola och fritidsverksamhet, samt andra människonära yrken. Kurserna tar upp en människas utveckling, livsvillkor och lärande i ett vitt perspektiv. Pedagogiska teorier om lärande och att omsätta dessa teorier i verkligheten går som en röd tråd genom kurserna.

Utbildningen kan också vara högskoleförberedande och ger en bra grund för vidare studier, som exempelvis till lärare, socionom och polis. För den som har en lärarutbildning från ett annat land ger kurserna goda kunskaper om det svenska utbildningssystemet, styrdokumenten och syn på barns lärande samtidigt som du läser kurser i svenska.

Jämställd utbildning

Vuxenutbildningen ser gärna en jämställd utbildning där både kvinnor och män har samma möjlighet och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Barn- och fritidsarbetet är ett kvinnodominerat yrke och fler män behöver söka sig till välfärdsyrkena för att vi ska klara den framtida kompetensförsörjningen.

 

 

Utbildningen bedrivs på två sätt:

  • Lärling eller reguljär
    Lärlingsutbildning varvas teori med praktik under hela utbildningstiden. Exempelvis två dagar i skolan och tre dagar på arbetsplatsen varje vecka.
    Platsbunden undervisning på skolan med perioder på arbetsplatsen.
  • Validering
    För dig som har 2 års dokumenterad erfarenhet från yrkesområdet får sin praktiska kunskap dokumenterad och bedömd till betyg varvat med nyinlärning.

Vilken utbildningsform det blir bestäms efter politiska beslut och i samråd med arbetslivet.

 

Ansökan görs i Utbildningskatalogen

 

 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin