Barn- och fritidsutbildning, lärling

När du läser utbildningen som lärling så innebär det att teori varvas med praktik under hela utbildningstiden. Du får i skarpt läge lära dig allt som behövs för att arbeta på förskola och fritidshem.

På arbetsplatsen

Under hela utbildningen följer du din handledares schema och det är viktigt att veta att kommunens regler angående sekretess gäller. Tillsammans med din handledare kommer du kommer att skriva på dokument som säkerställer att du arbetar inom ramen för sekretess. Skolan ansvarar för att ordna en arbetsplats.

 

Dessa kurser ingår i utbildningen:

 • Hälsopedagogik. 100 poäng
 • Naturguidning 1. 100 poäng
 • Barns lärande och växande. 100 poäng
 • Kommunikation. 100 poäng
 • Lärande och utveckling. 100 poäng
 • Människors miljöer. 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap. 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete. 200 poäng
 • Skapande verksamhet. 100 poäng
 • Specialpedagogik 1. 100 poäng
 • Svenska 1  eller Svenska som andraspråk 1. 100 poäng

 

Vill du göra en ansökan till utbildningen så gör du det i utbildningskatalogen.

Utbildningskatalogen

Sidansvarig
Annette Gradin