Barn- och fritidsutbildning, lärling

För dig som saknar arbetslivserfarenhet eller arbetat mindre än två år inom Barn- och fritidsområdet.

Lärlingsutbildning: Teori varvas med praktik under hela utbildningstiden. Exempelvis två dagar i skolan och tre dagar på arbetsplatsen varje vecka.

Reguljär utbildning: Platsbunden undervisning på skolan med perioder på arbetsplatsen.

Vilken utbildningsform det blir bestäms efter politiska beslut och i samråd med arbetslivet.

 

Utbildningen ger goda kunskaper för yrken inom förskola, skola och fritidsverksamhet, samt andra människonära yrken. Kurserna tar upp en människas utveckling, livsvillkor och lärande i ett vitt perspektiv. Pedagogiska teorier om lärande och att omsätta dessa teorier i verkligheten går som en röd tråd genom kurserna.

Utbildningen kan också vara högskoleförberedande och ger en bra grund för vidare studier; till t.ex. lärare, socionom, polis. För den som har en lärarutbildning från ett annat land ger kurserna goda kunskaper om det svenska utbildningssystemet, styrdokumenten och syn på barns lärande samtidigt som du läser kurser i svenska.

 

Dessa kurser ingår i utbildningen:

 • Hälsopedagogik. 100 poäng
 • Naturguidning 1. 100 poäng
 • Barns lärande och växande. 100 poäng
 • Kommunikation. 100 poäng
 • Lärande och utveckling. 100 poäng
 • Människors miljöer. 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap. 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete. 200 poäng
 • Skapande verksamhet. 100 poäng
 • Specialpedagogik 1. 100 poäng
 • Svenska 1  eller Svenska som andraspråk 1. 100 poäng

 

Ansökan görs i Utbildningskatalogen

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin