Barn- och fritidsutbildning, lärling

Lärlingsutbildning passar dig som saknar arbetslivserfarenhet eller arbetat mindre än två år inom Barn- och fritidsområdet. Teori varvas med praktik under hela utbildningstiden. Exempelvis två dagar i skolan och tre dagar på arbetsplatsen varje vecka.

Utbildningen ger goda kunskaper för yrken inom förskola, skola och fritidsverksamhet, samt andra människonära yrken. Kurserna tar upp en människas utveckling, livsvillkor och lärande i ett vitt perspektiv. Pedagogiska teorier om lärande och att omsätta dessa teorier i verkligheten går som en röd tråd genom kurserna.

Utbildningen kan också vara högskoleförberedande och ger en bra grund för vidare studier; till t.ex. lärare, socionom, polis. För den som har en lärarutbildning från ett annat land ger kurserna goda kunskaper om det svenska utbildningssystemet, styrdokumenten och syn på barns lärande samtidigt som du läser kurser i svenska.

 

Studieupplägg

Teori varvas med praktik under hela utbildningstiden. Exempelvis två dagar i skolan och tre dagar på arbetsplatsen varje vecka.

 

 

Antagningsperioder

Följande veckor har vi antagningen öppen till Barn- och fritidsutbildningen.

Våren: Vecka 16-21.
Hösten: Vecka 42-45.

 

Dessa kurser ingår i utbildningen

 • Hälsopedagogik. 100 poäng
 • Naturguidning 1. 100 poäng
 • Barns lärande och växande. 100 poäng
 • Kommunikation. 100 poäng
 • Lärande och utveckling. 100 poäng
 • Människors miljöer. 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap. 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete. 200 poäng
 • Skapande verksamhet. 100 poäng
 • Specialpedagogik 1. 100 poäng
 • Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1/ Orienteringskurs. 100 poäng

 

Vill du göra en ansökan till utbildningen så gör du det i utbildningskatalogen

Utbildningskatalogen

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin