Barn- och fritidsutbildning, validering

Validering passar dig som har minst två års yrkeserfarenhet inom barnomsorg, fritidsverksamhet, assistent i skola eller omsorg eller arbete i föreningslivet och vill få din erfarenhet dokumenterad.

 

Individuell kartläggning avgör studietidens längd och innehåll

Under kartläggningen går vi tillsammans igenom dina kunskaper och erfarenheter. Därefter utformar vi ett individuellt studieupplägg så du kan läsa in de kunskaper som du saknar. Utbildningens längd och innehåll varierar beroende på dina tidigare erfarenheter. Utbildningens struktur gör det ofta möjligt att kombinera studier med arbete.

 

Studieupplägg

Du har skolförlagda studier, regelbundna träffar med din mentor och arbetsplatsförlagd validering och lärande.

 

Antagningsperioder

Följande veckor har vi antagningen öppen till Barn- och fritidsutbildningen.

Våren: Vecka 16-21.
Hösten: Vecka 42-45.

 

Barnskötare – Elevassistent Bas 900 p

 • Etnicitet och kulturmöten. 100 poäng
 • Grundläggande vård och omsorg. 100 poäng
 • Hälsopedagogik. 100 poäng
 • Kommunikation. 100 poäng
 • Lärande och utveckling. 100 poäng
 • Människors miljöer. 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker. 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap. 100 poäng
 • Skapande verksamhet. 100 poäng
 • Specialpedagogik 1. 100 poäng
 • Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1/ Orienteringskurs. 100 poäng

 

Påbyggnad – Barnskötare 400 poäng

 

 • Barns lärande och växande. 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete. 200 poäng
 • Skapande verksamhet. 100 poäng

 

Påbyggnad – Elevassistent 400 poäng

 

 • Barns lärande och växande. 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete. 200 poäng
 • Specialpedagogik 2. 100 poäng

 

Mer om APL – Arbetsplatsförlagd utbildning

Under APL följer du en handledare. Tillsammans med din handledare kommer du kommer att skriva på dokument som säkerställer att du arbetar inom ramen för sekretess. Skolan ansvarar för att ordna en APL plats till dig.

 

Vill du göra en ansökan till utbildningen så gör du det i utbildningskatalogen

Utbildningskatalogen

 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin