Vård- och omsorgsutbildning

Är du intresserad av människor och vill ha ett givande och spännande yrke?

Vård- och omsorgsutbildningen är ett yrkesprogram som vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller omsorg.

Vård- och omsorgspersonal arbetar närmast vårdtagaren. Som vård- och omsorgspersonal har du en betydelsefull roll för personers omvårdnad med målet att bevara och återställa människors hälsa. Du kan arbeta på sjukhus, i hemmet, på boenden eller hos privata vårdgivare. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta personlig vård, stöd i dagliga rutiner och kommunikation, läkemedelshantering, planering och dokumentation, aktivering och pedagogisk vägledning.

 

Jämställd utbildning

Vuxenutbildningen ser gärna en jämställd utbildning där både kvinnor och män har samma möjlighet och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Vård- och omsorgsarbetet är ett kvinnodominerat yrke och fler män behöver söka sig till välfärdsyrkena för att vi ska klara den framtida kompetensförsörjningen.

 

Utbildningsöversikt

Under utbildningen väljer du att fördjupa dina kunskaper inom

  • Psykiatri/specialpedagogik eller
  • Akutsjukvård/Vård- och omsorg vid demenssjukdom eller
  • Hemsjukvård/Palliativ vård/ Vård- och omsorg vid demenssjukdom.

Oavsett fördjupning är kärnan i arbetet omsorg och omvårdnad.

Utbildning på arbetsplats ingår vid tre tillfällen under studietiden. Syftet är att du ska få praktisk erfarenhet och kunskap. Se fliken Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Svenska, psykologi och samhällskunskap ingår i utbildningen och är viktiga ämnen för att du vid avslutad utbildning ska få Vård- och omsorgscollegediplom.

Programgemensamma kurser

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1/ Orienteringskurs 100 poäng
Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
Psykologi, 50 poäng
Hälsopedagogik, 100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng + APL
Medicin 1, 150 poäng
Psykiatri 1, 100 poäng
Specialpedagogik 1,100 poäng
Etik och människans livsvillkor, 100 poäng

Efter de programgemensamma kurserna väljer du en fördjupning:

Hemsjukvård, palliativ vård och demens

Hemsjukvård 100 poäng + APL
Palliativ vård 100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100poäng + APL
Vårdpedagogik & handledning 100 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Akutsjukvård och demens

Akutsjukvård 200 poäng + APLVård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng + APL
Vårdpedagogik & handledning 100 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Psykiatri och specialpedagogik

Psykiatri 2, 200 poäng + APL
Specialpedagogik 2, 100 poäng + APL
Vårdpedagogik & handledning 100 poäng
Gymnasiearbete, 100 poäng

 

 

Antagningsperioder

Följande veckor har vi antagningen öppen till Vård- och omsorgsutbildningarna.

  • Våren: Vecka 16-21.
  • Hösten: Vecka 42-45.

 

Vård- och omsorgscollege

Vuxenutbildningen är del av Vård- och Omsorgscollege Västernorrland, där fackförbund, landsting- och kommunala arbetsgivare är samarbetspartners. Tillsammans arbetar vi med att kvalitetsutveckla utbildningen för att ge eleverna de kompetenser de behöver för att möta framtidens krav och behov på arbetsmarknaden.

Utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Certifieringen innebär en kvalitetsgaranti för både den studerande och för arbetsgivaren. Läs mer om certifieringen på www.omsorgscollege.se

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin