Vård- och omsorgsutbildning

Är du intresserad av människor och vill ha ett givande och spännande yrke?

Vård- och omsorgsutbildningen är ett yrkesprogram som vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller omsorg.

Vård- och omsorgspersonal arbetar närmast vårdtagaren. Som vård- och omsorgspersonal har du en betydelsefull roll för personers omvårdnad med målet att bevara och återställa människors hälsa. Du kan arbeta på sjukhus, i hemmet, på boenden eller hos privata vårdgivare. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta personlig vård, stöd i dagliga rutiner och kommunikation, läkemedelshantering, planering och dokumentation, aktivering och pedagogisk vägledning.

Under utbildningen väljer du att fördjupa dina kunskaper inom

  • Psykiatri/specialpedagogik eller
  • Akutsjukvård/Vård och omsorg vid demenssjukdom eller
  • Hemsjukvård/Palliativ vård.

Oavsett fördjupning är kärnan i arbetet omsorg och omvårdnad.

Utbildning på arbetsplats ingår vid tre tillfällen under studietiden. Syftet är att du ska få praktisk erfarenhet och kunskap. Se fliken Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Vuxenutbildningen är del av Vård- och Omsorgscollege Västernorrland, där fackförbund, landsting- och kommunala arbetsgivare är samarbetspartners. Tillsammans arbetar vi med att kvalitetsutveckla utbildningen för att ge eleverna de kompetenser de behöver för att möta framtidens krav och behov på arbetsmarknaden.

Utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Certifieringen innebär en kvalitetsgaranti för både den studerande och för arbetsgivaren. Läs mer om certifieringen på www.omsorgscollege.se

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin