Halvdistans

Distansutbildning, lärarledd utbildning med färre träffar i klassrum och mer självstudier passar dig som saknar arbetslivserfarenhet eller som har arbetat inom vård- och omsorg i upp till två år. Du behöver ha tillgång till dator och internet då mycket av vår kommunikation sker genom vår lärplattform.

 

Halvdistansstudier passar dig som:

 • Har studievana och har möjlighet/intresse/förmåga att studera på distans.
 • Har tillgång till god internetuppkoppling och hanterar att använda IT-verktyg. Kommunikation och undervisning sker bland annat via lärplattform.
 • Har kapacitet att kombinera studier med arbete.
 • Vill yrkesväxla.

Utbildningen pågår under tre studiehalvår med uppehåll under vissa sommarveckor. Varje halvår innehåller 3-4 delkurser och varje delkurs har platsbunden undervisning (ca 1 dag/vecka).

Du kommer att ingå i en studiegrupp där det kommer att förekomma både grupp- som individuella arbetsuppgifter. Under självstudieveckor kommer handledningstider att erbjudas på skolan. Handledningen gäller både kursinnehåll som hjälp med att hantera lärplattformen.

 

Utbildningen är uppdelad i två delar

1: Grundläggande del som innehåller kurser på 1100 gymnasiepoäng som alla läser. Här ingår även fyra veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom äldreomsorg. Om du har 1,5-2 års erfarenhet från äldreomsorg finns möjlighet att validera denna APL.

2: Efter den grundläggande delen söker du till ett fördjupningspaket. Om du är klar med den första grundläggande delen är du behörig och blir antagen till det fördjupningspaket du väljer. Varje kurspaket är 500 poäng.

 • Psykiatri /Specialpedagogik.
  Psykiatri 2 (200 poäng) med APL, Vårdpedagogik och handledning (100 poäng), Specialpedagogik 2 (100 poäng) med APL och Gymnasiearbete inom vård- och omsorgsprogrammet (100 poäng).
 • Akutsjukvård/Vård- och omsorg vid demenssjukdom.
  Akutsjukvård (200 poäng) med APL, Vård och omsorg vid demenssjukdom (100 poäng) med APL, Vårdpedagogik och handledning (100 poäng) och Gymnasiearbete inom vård- och omsorgsprogrammet (100 poäng).
 • Hemsjukvård/Palliativ vård/Vård- och omsorg vid demenssjukdom.
  Hemsjukvård (100 poäng) med APL, Vård och omsorg vid demenssjukdom (100 poäng) med APL, Vårdpedagogik och handledning (100 poäng), Palliativ vård (100 poäng) och Gymnasiearbete inom vård- och omsorgsprogrammet (100 poäng).

 

Antagningsperioder
Följande veckor har vi antagningen öppen till Vård- och omsorgsutbildningarna.

 • Våren: Vecka 16-21.
 • Hösten: Vecka 42-45.

 

Mer om APL – Arbetsplatsförlagd utbildning

Under APL följer du en handledare. Du följer handledarens arbetstider vilket kan innebära att du arbetar skift, dag, kväll och helg. God hygien är viktigt i arbetet med människor och du följer arbetsplatsens regler kring hygien och klädkoder. Ofta innebär det uppsatt hår och kortärmad tröja. Inom vård- och omsorg gäller alltid sekretess. Tillsammans med din handledare kommer du kommer att skriva på dokument som säkerställer att du arbetar inom ramen för sekretess.

Skolan ansvarar för att ordna en APL plats till dig i din hemkommun. Totalt görs 3 perioder med 4 veckors APL under hela utbildningen.

 

Ansökan gör du i Utbildningskatalogen

 

 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin